เตรียมชาวไทยพร้อมไปทำงานทั่วโลก

24 เมษายน 2013

“โค้ชเกรียงศักดิ์ครับ กลุ่มบริษัทของผมกำลังขยายฐานไปยังประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมจึงต้องการเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปประเทศต่างๆ วันนี้ผมจึงอยากระดมความคิดกับโค้ชในเรื่องนี้ครับ”