เวิร์คช็อพการนำเสนออย่างมืออาชีพ
Mastering Practical Presentation Workshop

Power Presentation-Delegation-Assigning__gredient – g to b
พรีเซนต์ขั้นเทพ
Mastery Presentation

หน้าแรก > บริการต่าง ๆ > เวิร์คช็อพการนำเสนออย่างมืออาชีพ

เหตุผลสำหรับผู้บริหาร

งานสำเร็จ โดยการโน้มน้าว
อย่างมืออาชีพ

การสัมมนาที่ได้ฝึกและเห็นผลจริง ทักษะที่ติดตัวผู้บริหารตลอดไป

หนึ่งในบริการเพื่อการพัฒนาผู้บริหารของเดอะโค้ช เวิร์คช็อพ 2.5 วัน เพื่อพัฒนาจุดเด่นการนำเสนอของผู้บริหารให้กลายเป็นจุดแข็ง เรียนรู้ทักษะและฝึกฝนการนำเสนอขั้นเทพ

การพูดในที่สาธารณะเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็น

ถ้ามีทักษะการนำเสนอที่ดีมันก็จะเป็นสินทรัพย์
หากไม่มีก็เสมือนมีหนี้สิน
เพราะทักษะนี้จะอยู่กับเราไป 50 หรือ 60 ปี

วอร์เรน บัฟเฟทท์

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

นำเสนอขั้นเทพ
ในแบบของตนเอง

ประกอบการสัมมนาด้วย
หนังสือด้านทักษะการนำเสนอที่ขายดีที่สุด
ซึ่งเขียนจากเนื้อหาการสัมมนานี้

พัฒนาการนำเสนอของผู้บริหารแต่ละคนให้ “ดีขึ้นในแบบของตนเอง”

เน้นที่การจัดลำดับความคิด วางโครงสร้าง และเรียบเรียงเนื้อหาควบคู่ไปกับทักษะการนำเสนอ

ฝึกพัฒนาทักษะไปทีละขั้นตอน

ให้ feedback รายบุคคลในทุกขั้นตอนการฝึก

สอดแทรกตัวอย่างจาก video clips ของผู้บริหารที่มีชื่อเสียง


โค้ชผู้บริหาร – การนำเสนอ

Presentation Coach คนแรกของไทย

ผู้เชี่ยวชาญการโค้ชผู้บริหารรายบุคคล (One-on-one) และกลุ่มย่อยในเรื่องการนำเสนอแบบมืออาชีพ และการโค้ชจากจุดแข็ง

ประสบการณ์การบริหารการขายและการตลาดจากบริษัทข้ามชาติชั้นนำ เช่น Nestle และ L’Oreal

ผู้ร่วมเขียนหนังสือ “พรีเซนต์ขั้นเทพ”


ความเห็นผู้เข้าร่วม

ผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำสามารถใช้ประโยชน์จริง

เคยเข้าหลักสูตรการนำเสนอมาหลายแห่ง นี่เป็นหลักสูตรที่ practical ที่สุด

มีประโยชน์มาก เพราะเป็นครั้งแรกที่มีคนบอกว่าเรามีข้อดีอะไร และต้องปรับปรุงตรงไหนบ้าง”

พบว่าทำสไลด์ผิดวิธีมาตลอด เพราะใส่ทุกอย่างที่จะพูดลงบนสไลด์”

ที่ผ่านมาทำพรีเซนเทชันจากประสบการณ์ แต่ตอนนี้มีหลักยึดและรู้ว่าควรทำอย่างไร”ติดต่อ

เดอะโค้ช

สอบถามข้อมูลเวิร์คช็อพเพิ่มเติม
หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเดอะโค้ช

[email protected]

กด Subscribe และแจ้งเตือน
เดอะโค้ชยูทิวบ์

TheCoach
ติตต่อเรา