Sounding board_คนงานปกขาว_gradient – g to b
ความคิดชัดเจนขึ้น
เหมือนมีบอร์ดส่วนตัว
การโค้ชผู้บริหาร
Managing up-engaging stakeholder2__gradient – b to g
นำทีมที่สมาชิก
มีความหลากหลาย
การโค้ชนำทีมข้ามวัฒนธรรม
Power Presentation-Delegation-Assigning__gredient – g to b
นำเสนอขั้นเทพ
เวิร์คช็อพ Master Practical Presentation
Gaining better self-awared-Leading Change-managing up__gradient g to b
เริ่มตำแหน่งใหม่
อย่างมั่นใจ
การใช้พี่เลี้ยงผู้บริหาร
previous arrow
next arrow
ผู้บริหาร ส่งแรงกระเพื่อมต่อคนจำนวนมาก

เดอะโค้ช ทำโลกนี้ให้ดีขึ้น
โดยการโค้ชผู้บริหาร

เชี่ยวชาญการพัฒนาผู้บริหาร ประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความท้าทาย

เกี่ยวกับเดอะโค้ช

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

เลือกหัวข้อที่ตรงความสนใจ

ความรู้/ทรัพยากรเผยแพร่

การพัฒนาตนเอง/~ผู้นำ

แทรกแซงเพื่อพัฒนาผู้นำ

การโค้ชผู้บริหาร

การโค้ช/ฝึกอบรม/เวิร์คช็อพ

บริการของเรา

ทีมเดอะโค้ช

โค้ช-พี่เลี้ยงผู้บริหาร

ความเป็นมา

บุกเบิกการโค้ชในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี 2546

ติดต่อ

เดอะโค้ช

[email protected]