หนังสืออิเล็คทรอนิกส์

พัฒนาทักษะการโค้ชผู้บริหารแบบมืออาชีพ

หนังสืออิเล็คทรอนิกส์โดยโค้ชเกรียงศักดิ์ จากประสบการณ์ทำงานในฐานะ ‘เพื่อนช่วนคิด’ ของผู้บริหารเกือบ 20 ปี

รวบรวมและเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสังคม

Bridging the gap

eBook – PDF

– a required reading for any expat working with Thais.  It provides roadmap for understanding Thai culture in the workplace and at home.

หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ยุติการพิมพ์ไปแล้ว ปัจจุบันลิขสิทธ์เป็นของผู้เขียน เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย จึงนำมาเผยแพร่เป็นวิทยาทานสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อให้เขาเข้าใจคนไทยมากขึ้นครับ

Download eBook Part 1 Download eBook Part 2

สื่อสารอย่างผู้นำ

หนังสือเกี่ยวกับการสื่อสารของผู้นำ เพื่อสร้างความผูกพันให้พนักงานในองค์กร ปัจจุบันหนังสือไม่มีจำหน่ายแล้ว แต่สามารถดาวน์โหลด eBook ได้ที่นี่ครับ

ดาวน์โหลด eBook

Leadership Mentor Workbook

คู่มือที่ช่วยให้คนที่เป็นผู้นำ
ใช้เป็นแนวทางปฎิบัติแบบเป็นรูปธรรม
ในการบริหารผลงานของทีมงาน

“3-ง่าย” คือ ดูง่าย เข้าใจง่าย ทำง่าย

สามภาค
ภาคที่ 1. Leadership Framework คือบทบาทในภาพใหญ่ของผู้นำ
ภาคที่ 2. Leadership Guiding Principles คือกรอบความคิดสำหรับผู้นำ
ภาคที่ 3. Leadership Duties คือหน้าที่ของผู้นำที่ใช้ในการบริหารทีมในแต่ละวัน

ดาวน์โหลด eBook