พ็อดคาสท์

TheCoach social media-spotify_490x350
นำอย่างมั่นใจ
พี่เลี้ยงข้างกายผู้บริหาร
เดอะโค้ชสปอตทิฟาย

หน้าแรก > บริการต่าง ๆ > ทรัพยากร > เดอะโค้ชพ็อดคาสท์

เล่าประเด็นหลากหลายจาก eBook
พี่เลี้ยงข้างกาย ฟังได้ทุกเวลา

เหมาะกับผู้ที่ถนัดการเรียนรู้ผ่านทางการฟัง ผู้ที่มีเวลาจำกัดในการเรียนรู้และต้องการใช้เวลาในขณะเดินทางให้เกิดประโยชน์
เดอะโค้ชสปอตทิฟายนำประเด็นที่น่าสนใจจาก eBook ‘Leadership Menter Workbook’ โดยโค้ชเกรียงศักดิ์ เป็นฐานในการพูดคุย เสริมมุมมองโดยโค้ช/พี่เลี้ยงผู้บริหารจากทีมเดอะโค้ชทั้ง 5 ท่าน

รายการพ็อดคาสท์บนสปอตทิฟาย

เริ่มต้นฟังตอนนี้

เลือกจากหัวข้อ episode ที่ตรงความต้องการด้านล่าง

ส่งคำถามเกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหารถึงเดอะโค้ช
หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเรา

[email protected]

ติดตามเดอะโค้ชทางเฟซบุ๊ค

TheCoach