เป็นผู้เชี่ยวชาญการโค้ชผู้บริหารรายบุคคลในเรื่องภาวะผู้นำ การนำเสนอแบบมืออาชีพ และการทำงานต่างวัฒนธรรมภายใต้ตรา TheCoach

มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปีในตำแหน่งผู้บริหารจากบริษัทข้ามชาติชั้นนำเช่น Citibank, DHL และ Kepner-Tregoe

และมีประสบการณ์การโค้ชผู้บริหารระดับสูงแบบตัวต่อตัวมากกว่า 10 ปี ให้ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำเช่น บ้านปู  ปตท.  ปูนอินทรี  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  DKSH  อิตัลไทยโฮลดิ้ง  กลุ่มบ.บีกริม และยูนิลีเวอร์  เป็นต้น

มีผลงานคอลัมน์รายสัปดาห์ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ชื่อคอลัมน์ Bridging the Gap ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผู้นำและการสื่อสาร

ผลงานเขียนหนังสือชื่อ Bridging the Gap เล่าเรื่องอย่างผู้นำ (Coaching by story) เล่ม 1-5 นำเสนออย่างมีพลังแบบมืออาชีพ  และสื่อสารอย่างผู้นำ

จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย รามคำแหงในปี 2524

ท่านสามารถรับชมวิดีโอคลิปของโค้ชเกรียงศักดิ์ได้ที่นี่

http://www.youtube.com/user/coachkriengsak

Contact: [email protected]