Presentation Skills Tips 

การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการเตรียมตัวที่ดี 

ความกลัวในการพูดต่อหน้าสาธารณะหรือ ‘Glossophobia’ เป็นอุปสรรคใหญ่

ที่ทำให้คนส่วนใหญ่พบกับความล้มเหลวในการนำเสนอ 

ซึ่งนำไปสู่ความกังวลและความไม่มั่นใจต่อตัวเอง 

ปัญหานี้ยังเพิ่มความซับซ้อนในบริบทวัฒนธรรมไทยที่มักสอนให้คนต้องสำรวมอยู่เสมอ 

ส่วนผลลัพธ์ที่พวกเขากลัวมักจะเกี่ยวกับความกังวลว่าจะถูกมองในแง่ลบ

หรือจะทำผิดพลาดในการนำเสนอ

เพื่อเอาชนะความกลัวนี้ สิ่งสำคัญคือ

การมองความสำเร็จในการนำเสนอไม่ได้มาจากการที่ต้องเป็นที่ชื่นชมจากผู้ฟังทั้งหมด 

แต่เป็นการให้คุณค่าและความรู้แก่ผู้ฟัง 

เมื่อผู้ฟังออกจากการนำเสนอด้วยความรู้ใหม่หรือมุมมองที่ต่างออกไป 

นั่นหมายความว่าคุณได้ทำหน้าที่ของคุณอย่างสำเร็จแล้ว

ดังนั้น การปรับปรุงทักษะการนำเสนอสามารถทำได้โดย:

1. การเตรียมตัวอย่างเต็มที่: เริ่มจากการวิเคราะห์ผู้ฟังว่ามีความคาดหวังอะไรบ้าง จากนั้นกำหนดหัวข้อที่ชัดเจนและรูปแบบการนำเสนอ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจะนำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะผู้นำ คุณอาจจะเริ่มด้วยการสำรวจความต้องการของผู้ฟัง ทำความเข้าใจในประเด็นหลักที่พวกเขาต้องการเรียนรู้ และเตรียมตัวด้วยการซักซ้อมการนำเสนอโดยใช้สไลด์เพาเวอร์พอยต์ที่มีความชัดเจนและน่าสนใจ

2. การสร้างประสบการณ์: การฝึกซ้อมเป็นกุญแจสำคัญ คุณสามารถลองนำเสนอต่อหน้ากระจก หรืออัดวิดีโอขณะซ้อมเพื่อทบทวนและปรับปรุง ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจะนำเสนอเรื่องการจัดการความเครียด ลองนำเสนอให้เพื่อนร่วมงานหรือครอบครัวฟังและขอคำติชมเพื่อปรับปรุง

3. การตีค่าความสำเร็จ: ในบทความ How To Conquer Public Speaking Fear  โดย Morton C. Orman บอกว่า หากเราวัดว่าความสำเร็จของการนำเสนอคือผู้ฟังได้รับฟังอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์สำหรับเขา  หากเขาได้เรียนรู้หรือรับฟังอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนเริ่มต้น  คุณประสบความสำเร็จแล้ว  แม้ว่าเขาอาจจะรับฟังอย่างไม่มีความสนุกสนานเท่าใดนักก็ตาม

4. ทัศนคติที่ดี: มีความเชื่อมั่นว่าผู้ฟังต้องการเห็นคุณสำเร็จ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจะนำเสนอเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในทีม ให้เน้นไปที่การเล่าเรื่องราวที่เป็นบวกและแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวที่สามารถสร้างความตรึงใจให้กับผู้ฟัง

5. ไม่เปรียบเทียบตัวเอง: รู้จักจุดแข็งของตัวเองและพัฒนาสไตล์การนำเสนอของคุณเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการเล่าเรื่อง ให้ใช้เรื่องราวเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอแทนที่จะพยายามทำตามสไตล์ของผู้นำเสนอที่คุณชื่นชม

6. ควบคุมสิ่งที่คุณทำได้: มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอและอย่าวิตกจริตมากไปในปฏิกิริยาของผู้ฟังที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าในห้องมีคนไม่กี่คนที่ดูเหมือนไม่สนใจ ให้โฟกัสไปที่กลุ่มคนที่มีส่วนร่วมและสนใจในสิ่งที่คุณกำลังนำเสนอ

การปรับปรุงทักษะการนำเสนอไม่ใช่แค่การปรับปรุงสิ่งที่คุณทำบนเวทีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเตรียมตัวและการมีทัศนคติที่ดีทั้งก่อนและหลังการนำเสนอด้วยครับ