Micro-Management กับดักผู้บริหารที่เติบโตมาจากการเป็นคนทำงานเก่ง

ผู้บริหารหลายคน เมื่อได้รับการโปรโมทในระดับสูงขึ้น แต่อาจจะยังสนใจในรายละเอียดมากอยู่

จนคนบอกว่า เขา Micro-Manage

เรามาหาคำตอบกันว่า…

1. Micro-Management คืออะไร

2. อะไรอาจจะเป็นสาเหตุทำให้คน Micro-Manage 

3. เราจะหาทางป้องกันตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นคน Micro-Manage

4. สัญญาณอะไรที่อาจจะบอกว่า เราเริ่ม Micro-Manage แล้ว

5. อะไรคือเส้นแบ่ง Micro-Manage vs Hand-on Manage 

6. ในบริบทไหนที่ Micro-Manage เหมาะสม

1. Micro-Management คืออะไร

Micro-management คือการบริหารงานที่มุ่งเน้นไปที่การควบคุม

หรือการดูแลรายละเอียดของงานอย่างมากจนเกินไป 

ซึ่งบางครั้งอาจถึงขั้นที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าไม่ได้รับความเชื่อถือหรือมีอิสระในการทำงาน

2. อะไรอาจจะเป็นสาเหตุทำให้คน Micro-Manage 

สาเหตุที่ทำให้ผู้บริหารบางคนเป็น Micro-Manager อาจมาจากหลายปัจจัย เช่น

– ความกังวลเรื่องการควบคุมคุณภาพของงาน

– การไม่ไว้วางใจในศักยภาพของทีม

– ความรู้สึกไม่มั่นคงในตำแหน่งของตนเอง 

– ความรู้สึกว่าต้องการรักษามาตรฐานที่สูงอย่างต่อเนื่อง

– ความกลัวที่จะปล่อยให้งานล้มเหลว

3. เราจะหาทางป้องกันตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นคน Micro-Manage

เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองกลายเป็น Micro-Manager เราควรปฏิบัติดังนี้:

– การสร้างความเชื่อมั่นในทีม: ให้ความเชื่อถือและอำนาจในการตัดสินใจแก่ทีม และสนับสนุนให้พวกเขามีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ

– การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน: กำหนดเป้าหมายและความคาดหวังที่ชัดเจน แต่ให้พื้นที่ในการทำงานและการปรับเปลี่ยน

– การสื่อสารที่ดี: สร้างช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทีมสามารถแชร์ความคิดเห็นและความกังวล

– การให้ความเคารพ: ให้ความเคารพในความสามารถของทีมและเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเขา

– การให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์: มุ่งเน้นไปที่การให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และการพัฒนาแทนที่จะวิจารณ์

4. สัญญาณอะไรที่อาจจะบอกว่าเราเริ่ม Micro-Manage แล้ว

สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณอาจเริ่ม Micro-manage รวมถึง:

– ความรู้สึกว่าคุณต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกส่วนของงาน

– การไม่สามารถปล่อยวางหรือต้องตรวจสอบงานของทีมอยู่เสมอ

– การรับรู้จากทีมว่าพวกเขารู้สึกถูกจำกัดหรือไม่ได้รับความไว้วางใจ

5. อะไรคือเส้นแบ่ง Micro-Manage vs Hand-on Manage 

หลายคนอาจจะระวังไม่อยากลงรายละเอียด (Micro-Manage) 

แต่ก็กลัวว่าหัวหน้าอาจจะมองว่าเราไม่เกาะติด (Hand-on) เพียงพอ

คำแนะนำคือ:

– ตั้งค่ามาตรฐาน: ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานที่คุณคาดหวังและเหตุผลของมัน

– มอบอำนาจ: มอบอำนาจให้ทีมในการทำงานและตัดสินใจในขอบเขตที่กำหนด

– เชื่อมโยงกับทีม: จัดการประชุมสั้น ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ การบริหารที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เกี่ยวกับการควบคุมทุกส่วนของงาน แต่เกี่ยวกับการสร้างทีมที่มีความสามารถ

6. ในบริบทไหนที่ Micro-Manage เหมาะสม

Micro-management อาจถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมในหลายสถานการณ์ เนื่องจากมันอาจบ่อนทำลายความเชื่อมั่นและความสามารถในการทำงานของทีม อย่างไรก็ตาม ในบางบริบท micro-management อาจมีความจำเป็นและเหมาะสม เช่น:

– ในช่วงที่มีการฝึกอบรมหรือการปรับใช้บุคลากรใหม่: เมื่อพนักงานหรือทีมใหม่กำลังเรียนรู้หน้าที่ของพวกเขา การให้ความสนใจและความเข้มข้นในรายละเอียดสามารถช่วยให้พวกเขาเรียนรู้มาตรฐานและขั้นตอนการทำงานได้อย่างถูกต้อง

– ในโครงการที่มีความซับซ้อนหรือเสี่ยงสูง: ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน การจัดการอย่างใกล้ชิดอาจจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปตามแผนและลดความเสี่ยง

– ในช่วงวิกฤตหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ: ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤต การมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารอาจช่วยให้แน่ใจว่าองค์กรสามารถนำทางผ่านสถานการณ์ได้โดยไม่สูญเสียความมุ่งมั่นหรือคุณภาพ

– เมื่อมีการตั้งค่ามาตรฐานใหม่หรือนโยบายใหม่: การทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมอาจช่วยให้ผู้บริหารสามารถสื่อสารความคาดหวังใหม่ และให้ความมั่นใจว่าทีมเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านั้น

ในสถานการณ์เหล่านี้ ความสนใจในรายละเอียดและการควบคุม อาจช่วยป้องกันความผิดพลาดและสนับสนุนการเรียนรู้และการปรับปรุง 

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องมีความสมดุลและเปลี่ยนไปสู่การให้อิสระและมอบอำนาจเมื่อเห็นว่าทีมมีความพร้อมและสถานการณ์เหมาะสม คุณจะต้องใช้ความรอบคอบและความสามารถในการประเมินสถานการณ์เพื่อตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ที่ควรเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและเมื่อไหร่ควรถอยออกมาเพื่อให้ทีมสามารถเติบโตและทำงานได้ด้วยตัวเอง