Knowledge Workers มืออาชีพกับหัวหน้าใหม่

ช่วงนี้หลายคนเริ่มทำงานกับหัวหน้าคนใหม่

– บางคนก็ดูจะ ราบรื่นกับหัวหน้าใหม่

– บางคนก็ดูจะ ยังไม่เข้าขากันดีเท่าไร

– บางคนก็ดูจะ ยังไม่ลงตัวสุด ๆ

สำหรับคนที่ยังไม่เข้าขากันหรือยังไม่ลงตัว

ลองหันกลับมาพิจารณาตัวเราดูครับ

เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้

สิ่งที่เราพอควบคุมได้คือ “การเปลี่ยนแปลงตัวเอง”

การเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีสองแนวใหญ่ ๆ คือ…

– การเปลี่ยนความคิดในการทำงานกับหัวหน้า

– การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานร่วมกับหัวหน้า

เท่าที่สังเกต คนที่ปรับตัวเข้ากับหัวหน้าใหม่ จะใช้เทคนิคเหล่านี้ครับ

1. มองหัวหน้าเป็นพันธมิตร เขาสำเร็จ=เราสำเร็จ

2. Pro-Active เข้าหาเขา เพื่อเข้าใจเขาให้มากที่สุด

3. ขอทราบ Vision “ปรารถนาจะเห็นทีมเป็นอย่างไร”

4. ขอความรู้ “เขาวางแผนจะไปให้ถึงได้อย่างไรบ้าง”

5. ขอคำชี้แนะ “เราจะช่วยเขาอย่างไรได้บ้าง”

6. ขอแนวทาง “วิธีการทำงานร่วมกันควรเป็นอย่างไร”

1. มองหัวหน้าเป็นพันธมิตร เขาสำเร็จ=เราสำเร็จ

อย่ามองเป็นคู่แข่ง คิดจะชิงดีชิงเด่นกับหัวหน้า

ผมเคยดูการตลาด มีหัวหน้าที่ชอบงานการตลาด 

เรามัก Debate กันเรื่องการตลาด และอัตตาทำให้ผมคิดไปเองว่าเก่งกว่าเขา

สุดท้าย คนชนะคือหัวหน้า เพราะหัวหน้าของหัวหน้าเลือกฟังดุลพินิจจากเขามากกว่าผม

2. Pro-Active เข้าหาเขา เพื่อเข้าใจเขาให้มากที่สุด

อย่ารอให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วค่อยหาทางปรับความเข้าใจกัน

เราแต่ละคนมี พื้นฐาน จริต แรงจูงใจ ค่านิยม ต่างกัน ควรทำความเข้าใจกันก่อน

อย่ายึดติดหัวหน้าเดิมที่ไม่อยู่แล้ว โดยคิดไปว่า “หัวหน้าคนก่อนเขาเป็นแบบนี้คือ…”

3. ขอทราบ Vision “ปรารถนาจะเห็นทีมเป็นอย่างไร”

ส่วนใหญ่เขาจะมีในใจอยู่แล้ว แต่ว่าต้องถามด้วยท่าทีสุภาพ 

อย่าไปถามในเชิงท้าทาย เขาจะเข้าใจผิด

4. ขอความรู้ “เขาวางแผนจะไปให้ถึงได้อย่างไรบ้าง”

เป็นการถามหายุทธศาสตร์ของเขานั่นเองครับ

5. ขอคำชี้แนะ “เราจะช่วยเขาอย่างไรได้บ้าง”

ข้อนี้คือหัวใจ หากเขามีความชัดเจนว่าเราจะช่วยให้เขาบรรลุแผนอย่างไร 

เขาก็จะสื่อให้เราชัดเจนขึ้นเท่านั้น สุดท้ายเราก็จะง่ายในการทำงาน

6. ขอแนวทาง “วิธีการทำงานร่วมกันควรเป็นอย่างไร”

วิธีนี้ เราต้องการทราบ จริต สไตล์ ของเขา เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน

เมื่อได้ข้อมูลแล้ว

เราก็มาจัดการตัวเราให้สอดคล้องกัน

หากหัวหน้าเป็นคนที่เข้าถึงยาก

อาจจะลองเลียบเคียงจาก เลขาฯ เขา หรือคนที่เข้าใจเขามากที่สุดดูครับ