7 อุปนิสัย ที่ทำให้ความไว้วางใจถดถอย

การสร้างความไว้วางใจไม่ใช่เรื่องง่าย
โดยเฉพาะหากเราเป็นหัวหน้าคน
ถ้าทีมงานไม่ไว้วางใจเราแล้ว หลายคนอาจจะทำงานแบบพอใช้ได้
แต่ถ้าเขาไว้วางใจเราสูง ก็มีแนวโน้มที่เขาจะทุ่มเทมากขึ้น

แต่เมื่อเราได้รับความไว้วางใจแล้ว
คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักว่า
“ความไว้วางใจ สามารถจะถดถอยได้”
คิดว่า “เขาไว้วางใจเราสูงแล้ว เขาจะรักษาระดับความไว้วางใจเช่นนั้นตลอดไป”

แต่หารู้ไม่ว่า ระดับความไว้วางใจมันตกต่ำลงได้

เราจึงหมั่นตรวจสอบว่าระดับความไว้วางใจของเราว่ายังสูงอยู่หรือไม่ในสายตาของคนอื่น

เราจะตรวจสอบอย่างไร

ก่อนอื่นเลย เรามาดูว่า โอกาสที่ความไว้วางใจถดถอย มีอะไรบ้าง

  1. ทำไม่ตรง ที่เคยพูดว่าจะทำบ่อย ๆ
  2. ผิดแล้ว ไม่ยอมรับผิดบ่อย ๆ
  3. ผิดแล้วขอโทษ แต่ยังทำซ้ำบ่อย ๆ
  4. รับปากเร็ว แต่ทำไม่ค่อยได้
  5. รับผิดแทนลูกทีม แต่ไม่ไปแก้ไขคนผิด
  6. อ้างว่าไม่มีเวลา แต่เห็นทำเรื่องอื่นได้
  7. ไม่หมั่นตรวจสอบระดับอัตตาตนเอง

หากเราคอยสอบทานตัวเองว่า
เราเผลอทำ 7 สาเหตุที่เราทำให้ Trust ถดถอยบ่อยเพียงใด
เราก็ควรจะต้องลดการกระทำเหล่านั้น
แล้วกลับมาสร้างความไว้วางใจใหม่ให้เข้มข้นขึ้นครับ
โดยพยายามทำดีให้ตรงกันข้ามกับ 7 เรื่องนั้น นั่นเองครับ