3.5.8 Micro-Manage กับดักผู้บริหาร

Micro-Manage คือการลงบริหารงานแบบลงรายละเอียดมากเกินไป

เพราะอะไร ผู้บริหารหลายคนจึงเป็นอย่างนั้น

เป็นสัญญาณของคนที่ ต้องการควบคุมทุก ๆ เรื่องในการบริหารจัดการของตนเอง ผู้นำหลายคนไม่มั่นใจว่าคนที่ทำงานให้เขาสามารถทำงานออกมาได้ดีเท่าเขา ดังนั้นเขาจึงต้องการความมั่นใจโดยพยายามก้าวก่ายและเกี่ยวข้องไปเสีย ทุกเรื่อง

จะแก้ไขอย่างไร

เริ่มที่การตระหนักรู้ก่อนว่า “เราเป็น Micro-Manager เพียงใด”
หากรู้แล้ว เราจะพยายามบริหารตัวเองไม่ให้ลงรายละเอียดมากเกินไป

ในหนังสือ “Ego vs EQ” โดย Jen Shirking แนะนำแนวทางที่เราสามารถตรวจสอบตัวเองได้ว่าเรา เป็น Micro-Manager หรือไม่ โดยการถามตนเองว่า

a. เรื่องนี้เราควรเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่
b. งานนี้เรามอบหมายไปแล้ว แต่เรารู้สึกว่ามันไกลหูไกลตา (จนเราห่วงมากเกินไป) หรือไม่
c. การที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องมันทำให้งานช้าลงเกินไปหรือไม่
d. ฉันแค่อยากหาข้อมูล หรือว่าจริง ๆ แล้ว ฉันกำลังขลุกกับมันมากไป หรือฉันกำลังเจ้ากี้เจ้าการสั่งให้ คนทำอะไรอยู่หรือเปล่า
e. หากฉันเข้าแทรกแซงตอนนี้ ฉันอาจตัดโอกาสในการเตรียมความพร้อมให้คนที่จะมาแทนฉันได้แสดงศักยภาพหรือไม่

จากชุดคำถามของ Jen Shirking ผมลองมาปรับใช้เป็นชุดคำถามใหม่ที่เข้าใจง่าย ๆ ดังนี้ครับ

คำถามสำหรับการตรวจสอบว่าเราเป็น Micro-Manager หรือไม่
โดยเมื่อใดก็ตาม หากเราตะขิดตะขวงใจว่า “เรา Micro-Manage หรือไม่”

a. เรื่องนี้มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์เพียงใด
b. เราควรมอบหมายงานที่ไกลหูไกลตาอย่างไร
c. เรื่องนี้หากเราเข้าไปเกี่ยวข้อง คุ้มค่าเพียงใด
d. เรื่องนี้อยากรู้เพราะเราชอบมากหรือยุทธศาสตร์
e. มันคุ้มเพียงใดที่จะให้เขาเรียนรู้ในตอนนี้

หากตระหนักรู้แล้ว แต่ควบคุมตัวเองไม่ได้ การขอความช่วยเหลือจาก Mentor / Coach อาจเป็นทางออกได้