3.5.5 คุณอาจเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาผลงานในทีมงานเพียงใด

การที่คุณบรรลุเป้าหมายในการทำงานหรือ KPI ของตน ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีข้อเสีย

คุณเองอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ผลงานโดยรวมของทีมหรือองค์กรไม่บรรลุเป้าหมายได้ โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัว

ยิ่งหากคุณเป็นคนที่ทำงานเก่ง/คิดเก่ง แต่ไม่เก่งเรื่องคนหรืออ่านสัญญาณความรู้สึกของคนอื่นไม่ออก คุณอาจจะกำลังทำร้ายคนอื่น ๆ หรือ องค์กรของคุณ โดยที่คุณไม่ตั้งใจ

ตัวอย่างของผลเสียที่คุณอาจจะสร้างขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจ เช่น…

  1. คุณสื่อสารเรื่องงานไม่ชัดเจน สื่อแบบที่ตนเองเข้าใจแต่คนอื่นอาจเข้าใจผิด ทำให้เขาต้องทำงานซ้ำ ๆ และเกิดผลล่าช้าในงานของเขา ทำให้กระทบประสิทธิภาพของผลงานทีม
  2. เมื่อเขาเข้าใจผิด และทำงานผิด คุณไปกดดันเขามากเกินควร ทำให้เขาเครียด แต่เร่งรีบทำงานให้ทันความต้องการของคุณ ทำให้เขาไม่สามารถทำงานของเขาให้ทัน ทำให้กระทบประสิทธิภาพของผลงานทีม
  3. คุณอาจเป็นคนดุดัน จนคนกลัว เมื่อมอบหมายงานแล้วเขาไม่เข้าใจ แต่ไม่กล้าถาม จึงทำงานมาผิด เมื่อส่งมาผิดก็ต้องรีบแก้ไขใหม่ เขาก็ไม่มีเวลาไปทำงานอื่นที่ควรทำตามปกติ ทำให้กระทบประสิทธิภาพของผลงานทีมโดยรวมครับ
  4. คุณเป็นคนคิดเก่ง/วิเคราะห์เก่ง/มองความเสี่ยงเก่ง แต่หากคุณใช้ความเก่งของคุณแบบสุดโต่ง คุณอาจสร้างงานที่ไม่จำเป็นเพื่อปกป้องความเสี่ยงทุกแง่มุม ทำให้งานงอกที่คนอื่น ๆ เกินความจำเป็น หากคุณเป็นคนมีอำนาจ คนอื่น ๆ อาจยอมทำตามคุณ และทำให้เขาใช้เวลาในการทำงานที่เขาควรทำน้อยลง ทำให้กระทบประสิทธิภาพของผลงานทีม เช่นกัน

แนวทางแก้ไข

ลองสอบถาม Feedback จากหัวหน้า / เพื่อนร่วมงาน / Mentor / Coach
ลองสังเกตผลงานตัวเองเทียบกับผลงานทีม หากคุณทำได้ยอดเยี่ยมในขณะที่ผลงานทีมกลับยอดแย่โดยที่ทุกคนพยายามอย่างมาก คุณอาจลองทบทวนตนเองดู

หากเกิดความตระหนักรู้แล้ว ก็ลองปรับพฤติกรรมดูครับ