3.5.2 เมื่อรับมอบหมายงานสำคัญที่ไม่เคยทำมาก่อน

 1. ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
 2. ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบ้าง เขาคาดหวังอะไร
 3. จัดทำแผนงานร่าง “เราต้องทำอะไรให้สำเร็จ”
 4. ระบุปัญหาที่อาจเกิด: โอกาสและผลกระทบ
 5. หารือแผนกับคนมอบหมายโดยไม่ยึดติดอัตตา
 6. เรียนรู้ปัญญา และปรับแผนงานตามที่ได้หารือ

หัวใจสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะใช้ “ปัญญา” ของผู้มอบหมายงานเรา เพื่อทำให้เราเก่งขึ้นในเวลาอันสั้น

ในข้อที่ 5. เมื่อเรานำร่างแผนงานแรกไปหารือคนที่มอบหมายงานเรา เขาจะชี้แนะสิ่งที่ควรปรับปรุงให้เราได้พอสมควรเพราะปัญญาของเขาที่อาจจะเกิดมาจาก:

 • ประสบการณ์
 • การมองภาพใหญ่
 • การมีข้อมูลมากกว่า
 • ดุลพินิจที่ดีกว่าเรา
 • ปัญญาที่มีมากกว่าเรา ฯลฯ

ดังนั้นเราจะพัฒนาดุลพินิจและปัญญาของเราขึ้นมากเลยหลังจากหารือกับเขา

อย่างไรก็ตาม เราจะทำเช่นนี้ได้ ต้องระวังอย่าให้อัตตาเรามาสกัดโอกาสพัฒนาปัญญาของเรา

อัตตาที่ควรระวังเช่น

 • เราเก่งพอจะคิดเองได้
 • คนนี้อายุเยอะอนุรักษ์นิยม
 • เขาดุจังมีแต่จี้จุดอ่อนเรา
 • ไม่ชอบสไตล์การทำงาน ฯลฯ

คนที่จะเก่งคือคนที่เรียนรู้ปัญญาจากคนที่เก่งกว่าด้วยระดับอัตตาที่เหมาะสม