3.5.10 แง่คิดการติดตามผลงาน

งานที่ยากที่สุดงานหนึ่งของผู้บริหารจำนวนมาก
คือการประเมินผลงานปลายปี
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการติดตามผลงานในภาพรวมของแต่ละคนในแต่ละปี

ผู้บริหารส่วนใหญ่ทำได้ไม่ดี
หลายคนจึงเลี่ยงที่จะคุย
แต่ใช้วิธีประเมินให้ไปอ่านแล้วเซ็นต์รับทราบมา

ผู้บริหารมืออาชีพ
มักจะมีการประเมินผลงานเป็นระยะ
แบบไม่เป็นทางการ ระหว่างปีอยู่แล้ว
หากเป็นเช่นนั้น เมื่อถึงเวลาปลายปี
ก็สามารถจะทำได้ดี

การสร้าง Trust ก็สำคัญ
หากทั้งสองฝ่าย Trust กันสูง
การสนทนาก็จะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์
หาก Trust ต่ำ ก็มักจะไม่คุยกันเลย

แง่คิดการประเมินผลงานปลายปี

  1. ดูให้ครบทั้ง ค่านิยม ขั้นตอน และผลลัพธ์
  2. ดูให้ครบช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาอย่าดูสั้น ๆ
  3. ดูว่าเขาพัฒนาการเพียงใดเทียบปีที่แล้ว
  4. หากเขาสำเร็จ เรามีส่วนอย่างไร
  5. หากเขาพลาด เรามีส่วนอย่างไร
  6. ระวังอย่าให้อคติบดบังดุลพินิจ
  7. เราจะช่วยให้เขาดีและเก่งขึ้นได้อย่างไร

สำหรับปีนี้เราควรทำต่างไปจากเดิม
ในการประเมินผลงานลูกน้องปลายปี
นอกจากเจ็ดข้อใน Post นี้แล้ว

ปีนี้ เราควรเสริมเรื่อง…
ก. ความพยายาม และตั้งใจ ในภาวะผันผวนที่ผ่านมา
ข. การเรียนรู้และปรับตัว ที่เราสังเกตเห็น หากเขาเรียนรู้ได้ไว
ค. เข้าใจ และเห็นใจ หากสภาพแวดล้อมเขาไม่เอื้อ

เพราะว่า…
คนส่วนใหญ่ก็ทุกข์จากบริบทต่าง ๆ ในสองสามปีมามากพอแล้ว
อย่าไปทำให้เขาทุกข์เพิ่มอีกโดยไม่จำเป็น
อย่างน้อยเราพยายามทำหน้าที่ในการประเมิน
ด้วยการเตรียมตัวให้เต็มที่อย่างมืออาชีพ