3.4.7 หัวหน้าอาจทำให้ทีมงานเครียดโดยไม่รู้ตัว

ในตอนนี้ คนส่วนใหญ่คงจะไม่มีความสุข

 • บางคนทุกข์เพราะติดโควิด
 • บางคนทุกข์เพราะคนรอบตัวติดโควิด
 • บางคนทุกข์เพราะความหดหู่จากข่าว
 • บางคนทุกข์เพราะเครียดจากการจัดการโควิด
 • บางคนทุกข์เพราะเครียดจากงานของตน
 • บางคนเครียดจากหัวหน้า…

หัวหน้าทราบหรือไม่ว่า
คุณอาจสร้างความเครียดให้ลูกน้องมากเพียงใด

หัวหน้าอาจทำให้ทีมงานเครียดโดยไม่รู้ตัว…

 1. มุ่งผลงานในขณะที่คนขวัญเสียจากโควิด
 2. มุ่งจับผิดเล็กน้อยขณะที่คนพยายามเต็มที่
 3. มุ่งให้คนคิดสร้างสรรค์ขณะที่เขากำลังเครียด
 4. มุ่งให้คนทุ่มเต็มที่ขณะที่สภาพทางบ้านไม่เอื้อ
 5. มุ่งให้คนยึดอุดมการณ์ขณะที่ไม่รู้อนาคต

ทางแก้คืออะไร

ก. พูดคุยกับคนเรื่องอื่นนอกจากงานบ้าง
ข. ถามถึงสภาพแวดล้อมที่บ้านเป็นอย่างไร
ค. ถามถึงคนในครอบครัวเป็นอย่างไร
ง. ถามถึงลูกหลานเรียน Online เป็นอย่างไร
จ. ถามถึงสภาพจิตใจเป็นอย่างไร
ฉ. ควรเปลี่ยนจากนั่งเพ่งจอนาน เป็นอย่างไร
ช. ต้องการให้สนับสนุนอะไร

และพยายามฟัง และเข้าใจในบริบทของคนทำงาน

แล้วปรับความคาดหวัง และวิธีสื่อสาร ให้เหมาะสม