3.4.4 การประชุมข้ามลำดับ Skip Level Meetings

เพื่อหา Feedback อย่างไม่เป็นทางการ

เวลาที่มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงคนใหม่

บางครั้ง ลูกทีมของหัวหน้าใหม่อาจอึดอัด

และอยากส่งข่าวบอกให้หัวหน้าของหัวหน้าทราบ

แต่ว่าด้วยสายงานบังคับบัญชาแล้ว

มันอาจจะดูไม่เหมาะสม

เหมือนข้ามหัวไปฟ้องนาย

ในต่างประเทศ มีหลายบริษัทมีทางออก

เรียกว่า Skip Level Meetings (SLM)

คือการประชุมโดยข้ามลำดับ

เช่น ผอ. มีลูกน้องเป็น ผจก.ห้าคน

ผจก.แต่ละคนมีลูกน้องเจ็ดคน

ปรากฎว่ามีลูกน้องผจก.แผนกหนึ่ง

ห้าในเจ็ดคนอึดอัดกับสไตล์การบริหารทีมของผจก.มาก

แต่ก็ไม่กล้าบอก เพราะผจก.อาจคิดว่าฟ้องข้ามหัว

ผอ.จึงถือโอกาสนี้แนะนำ SLM โดย

ผอ.จะประชุมกับแต่ละทีม โดยผจก.ไม่ต้องเข้าร่วม

โดยอาจใช้จังหวะสถานการณ์ในขณะนี้ว่า…

– เป็นช่วงที่เรากำลังจะก้าวไปสู่ Next Normal

– เป็นจังหวะปลายปีพอดี เผื่อมีข้อเสนอแนะดี ๆ สำหรับปีหน้า

ผอ.ก็จะจัด SLM ให้ทุก ๆ แผนก 

โดยอาจจะใช้เวลากลุ่มละ 2 ชม.

อาจจะมีการเลี้ยง ของว่าง / ชา / กาแฟ

และอาจมีการปประชุมแบบนี้ ทุก ๆ เดือน หรือ ทุก ๆ ไตรมาส

แนวทางคำถามใน SLM เช่น

1. ที่ผ่านมาบริษัทเราทำอะไรประทับใจให้พวกเราบ้าง

2. มีสิ่งใดที่ควรทำเพิ่มขึ้นบ้าง

3. มีสิ่งใดควรลดลงบ้าง

4. มีสิ่งใดควรเริ่มทำบ้าง

5. มีอะไรอีกที่จะทำให้เราได้ทั้งงานและความสบายใจ

เสร็จแล้ว ก็นำผลมาหารือกับผจก.แต่ละแผนก

ก็ถือเป็น Feedback แบบไม่เป็นทางการอีกแบบหนึ่งครับ