3.4.2 หัวหน้าควรมีเมตตามากขึ้นช่วงวิกฤติ

ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนสูง
การทำงานย่อมมีผิดพลาดสูงขึ้น

น้อยคนที่ปรารถนาจะทำงานให้พลาด

เพราะว่า…

คนส่วนใหญ่เคารพตัวเอง เขาอยากทำดี
คนส่วนใหญ่ไม่อยากถูกตำหนิเพราะทำงานพลาด

ดังนั้น หากเขาไม่มีเจตนาทำพลาด แล้วทำไมจึงพลาด…

อาจจะมาจากขาดประสบการณ์
อาจจะมาจากขาดข้อมูล
อาจจะมาจากวิจารณญาณยังไม่ดีพอ
อาจจะมาจากอัตตายึดติดวิธีเดิมที่เคยทำ

เราควรทำอย่างไรเมื่อคนทำงานพลาด

หากเขาเป็นทีมงานที่รายงานตรงกับเรา

ถามเขาก่อนว่า “เขาทราบไหมว่าผลงานไม่ตรงกับความคาดหวัง”
หากเขาทราบ “ถามเขาว่า สาเหตุเพราะอะไร”
หากเขาทราบ “ถามเขาว่า บทเรียนที่ได้คืออะไร ครั้งหน้าจะทำต่างจากเดิมอย่างไร”

ให้กำลังใจ “ไม่มีใคร Perfect คนไม่ผิดคือคนไม่ทำงาน”
ชี้ให้เขาเห็นประโยชน์ของความผิดพลาด “เป็นบทเรียนเพื่อลดโอกาสพลาดที่ใหญ่กว่านี้”

หัวหน้าควรมีเมตตามากขึ้นช่วงวิกฤติ

  1. รับฟังเขาว่าบริบทของเขาเป็นอย่างไร
  2. ปรับแผนมอบหมายงานให้เหมาะบริบท
  3. ยืดหยุ่นสิ่งที่ทำได้
  4. สนับสนุนหากทำได้
  5. เห็นใจเขาบ้าง หากเขาพลาดเล็กน้อย