3.4.10 ช่วงปลายปีจะช่วยให้ทีมมีผลงานดีขึ้นได้อย่างไร

ช่วงปลายปีเช่นนี้ เราพอจะมองเห็นว่าเป้าหมายของแผนงานจะเป็นอย่างไร

หัวหน้าที่รับผิดชอบควรประเมินด้วยว่า “ใครบ้างที่อาจจะไม่บรรลุเป้าหมาย”
ที่สำคัญ หัวหน้าควรคิดด้วยว่า “จะทำอย่างไรให้เขาใกล้เป้าหมายมากที่สุด”

สิ่งที่หัวหน้าสามารถทำได้คือ

ประเมินความคืบหน้าของแผนงานกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
สอบถามเจ้าตัวว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร
แล้วใช้ดุลพินิจดูว่า “ความน่าจะเป็น เป็นอย่างไร”

อย่างไรก็ตาม หลายกรณีคนทำงานอาจจะพลาด
เพราะดุลพินิจไม่แข็งแรง
และอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลกับหัวหน้า เพราะ…

 1. ทีมมองโลกแง่ดี คิดว่าน่าจะบรรลุเป้าหมายได้
 2. ไม่อยากรบกวน แม้รู้ว่าอาจจะไม่เข้าเป้า แต่อยากพยายามให้เต็มที่ก่อน
 3. กลัวเสียหน้า แม้รู้ว่าอาจจะไม่เข้าเป้า แต่มองว่าหากโชคดีอาจทำได้สำเร็จ

จึงเป็นความเสี่ยง ที่อาจสายเกินแก้ เมื่อถึงเวลาสิ้นปี

หัวหน้ามีวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง

 1. ทีมมองโลกแง่ดีเกินไป
  หากเขาประเมินว่า ผลลัพธ์ตอนนี้อาจจะห่างจากแผนงานไปบ้าง
  แต่เวลาที่เหลือน่าจะได้ตามเป้าหมาย
  ให้เราถามเขาว่า
  “มีความเสี่ยงอะไรบ้าง ที่อาจจะทำให้ไม่เป็นไปตามแผน”
  “แต่ละความเสี่ยง มีโอกาสเกิดเพียงใด <50% , 51-75%, > 75%”
  “ในข้อที่เสี่ยงสูง คิดว่ามีวิธีลดความเสี่ยงได้อย่างไรบ้าง”
 2. ไม่อยากรบกวน
  หัวหน้าควรเสนอตัวเข้าไป โดยให้เหตุผลว่า
  หัวหน้ามีหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือทีมงาน
  โดยเฉพาะการต้องไป กรุยทาง / Fight กับหน่วยงานอื่น
  คำถามเช่น “คุณได้รับการสนับสนุนจาก
  เพื่อนร่วมงาน หรือ หน่วยงานอื่น เพียงใด
  หากให้คะแนน 1-10”

คำตอบอาจทำให้เห็นว่าจำเป็นต้องยื่นมือช่วยเหลือเพียงใด

 1. กลัวเสียหน้า
  หัวหน้าควรหารือแบบเป็นกันเอง ทำให้เขาไว้ใจมากที่สุด
  จนเขาคิดว่า “การทำไม่ได้ และขอความช่วยเหลือเป็นความรับผิดชอบ ไม่ใช่เรื่องเสียหน้า”
  ตอกย้ำว่า หากใครไม่ถึงเป้า ทีมก็ไม่ถึงเป้า ยิ่งขายหน้าหนักไปทั้งทีม