3.4 สร้างขวัญและกำลังใจเมื่อเผชิญอุปสรรค

ก่อนอื่นเลย อาจจะต้องมาเข้าใจว่า…
คนแต่ละคน มีมุมมองอย่างไรกับปัญหาและอุปสรรค

ซึ่งก็แตกต่างกันไปตามรายบุคคล

อาจจะแบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ…

กลุ่มแรก: มีภูมิคุ้มกันสูง อาจมาจาก ประสบการณ์ / เข้าใจในคุณค่า / ชอบเพราะท้าทาย

จากประสบการณ์…
บางคน เพราะความจำเป็นในอดีต
ต้องต่อสู้ ฟันฝ่า อุปสรรค มาเยอะ
ก็จะจิตใจเข้มแข็งเมื่อเผชิญปัญหาและอุปสรรคในงาน

เข้าใจคุณค่า…
บางคน มีเป้าหมายชัดเจน ต้องการเติบโต และก้าวหน้า
ตระหนักดีว่าปัญหาและอุปสรรค
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ต้องเผชิญและจัดการ

ชอบเพราะท้าทาย…
บางคน ชอบแก้ปัญหา และมองการจัดการเรื่องยากว่าเป็นความท้าทาย
นอกจากไม่กลัวที่จะเผชิญกับมันแล้ว ยังอาจจะสนุกด้วยซ้ำไป

กลุ่มหลัง: มีภูมิคุ้มกันต่ำ อาจจะสบายวัยเยาว์ / ลำบากมาเยอะแล้ว / สุขนิยม

อาจจะสบายวัยเยาว์…
หลายคน เติบโตมาแบบไม่เคยเผชิญอุปสรรค
มีพร้อมทุกอย่าง เสมือนไข่ในหิน หรือคาบช้อนเงินช้อนทองมาแต่กำเนิด

ลำบากมาเยอะแล้ว…
บางคนมีความคิดว่าเรียนหนัก จะได้งานสบาย เมื่อทำงานก็ไม่ยากแก้ปัญหา
บางคนชีวิตวัยเยาว์เจออุปสรรคมาเยอะพอแล้ว ขอสบายตอนทำงานดีกว่า

สุขนิยม…
บางคนสุขนิยม “ขอมีความสุขไปวัน ๆ”

การทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายทุกวันนี้
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานมีแต่เพิ่มขึ้นในทุกที่
คนในกลุ่มหลัง อาจจะผิดหวัง
ส่งผลให้ เบื่อหน่าย / เหนื่อยหน่าย / จิตตก

หัวหน้าควรทำอย่างไร

 1. สังเกตและทำความเข้าใจแต่ละคน
 2. หาจังหวะพูดคุย ปรึกษา หารือ
 3. หากเขามีชุดความคิดแบบแรกก็พูดให้กำลังใจเขา
 4. หากคิดแบบหลังอธิบายบริบทให้เขาเข้าใจใหม่
 5. อาจจะต้องสอนให้เขามีเป้าหมายในการทำงาน
 6. สอนให้เห็นประโยชน์จากปัญหาและอุปสรรค
 7. ช่วยแก้ปัญหาให้ หรือเปลี่ยนแปลงตัวหัวหน้าเองบ้าง

อะไรคือประโยชน์จากปัญหาและอุปสรรค

ตัวอย่างเช่น

 1. ทำให้เราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
 2. หากสำเร็จตลอดอาจหลงตัวเอง และอัตตาสูง
 3. ทำให้เราได้ทบทวน ตนเองและบริบทต่าง ๆ
 4. ทำให้เกิดความเห็นใจคนอื่นที่ประสบคล้ายกัน
 5. ทำให้เราเห็นมิตรแท้และคนที่มีเมตตาช่วยเรา
 6. ทำให้อดทนและเห็นคุณค่าของความสำเร็จ
 7. ทำให้เราแกร่งขึ้น เพื่อพร้อมเติบโตและก้าวหน้าในงาน
 8. เป็นแบบอย่างที่ดีให้คนในครอบครัวเรามีใจฮึดสู้ ไม่ท้อถอยง่าย ๆ
 9. เพื่อความอยู่รอด เพราะว่าคนที่พ่ายแพ้และถอดใจง่าย ๆ ก็จะไม่มีที่ยืน
 10. ลบคำสบประมาทว่า “อ่อนแอ” “ไม่สู้” “ถอดใจง่าย” “เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ”

อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคบางอย่าง
เป็นเรื่องที่หัวหน้าสามารถช่วยได้เช่น

ก. จัดสรรทรัพยากรให้
ข. กรุยทางให้ หากติดขัดจากหน่วยงานอื่น
ค. บริหารจัดการกับคนที่ผลงานต่ำที่กินแรงคนอื่น
ง. จัดการความขัดแย้งในทีมให้บรรเทาลง
จ. เปลี่ยนแปลงตนเองในบางเรื่องที่เป็นอุปสรรคกับผลงานทีม