3.3.9 วิธีสร้างความเมตตาของหัวหน้า

หัวหน้าที่มีเมตตา ทีมงานจะทำงานให้ด้วยใจมากกว่า 

หัวหน้าแต่ละคนมีวิธีแสดงความเมตตาที่แตกต่างกัน

ผมลองรวบรวมพฤติกรรมที่คนทำงานส่วนใหญ่มองว่า

เป็นการแสดงความเมตตาของหัวหน้า

ลองเลือกนำไปประยุกต์ใช้ตามจริตและบริบทของแต่ละคนดูครับ

1. สังเกต แรงจูงใจ จริต ค่านิยม แต่ละคน

2. ให้เวลาสอนงานตามจริตแต่ละคน

3. เมื่อพลาด บอกอย่างให้เกียรติ และแนะวิธีที่ถูก 

4. เมื่อเห็นเขามีท่าทีทุกข์ใจ ให้เวลารับฟังเขา

5. หากเขาต้องการให้ชวนคิด ถามให้เขาคิด

6. หากหัวหน้าทำพลาด ไม่อายที่จะขอโทษ

7. เมื่อถูกคนอื่นเข้าใจผิด ปกป้องเขา 

8. กรุยทางให้เขาเมื่อต้องข้ามฝ่าย

หลายคนเลือกทำงานกับหัวหน้าที่มีเมตตาสูง

มากกว่าที่จะย้ายงานไปที่ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าไม่มาก

หัวหน้าที่มีเมตตามักจะถูกกล่าวถึง แม้เขาเกษียณไปแล้ว