3.3.29 ทำงานแบบ Agile Team ให้เวิร์ค

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมมีโอกาสสังเกตการณ์การทำงานของ
ทีมงาน Knowledge Workers ในงานโครงการหนึ่ง
ทีมงานเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง มีอุดมการณ์ และความกระตือรือร้นสูง

ทีมงานสร้างผลงานหนึ่งภายในเวลา 10 วัน ซึ่งทำออกมาได้ดีมาก

ผมลองสังเกตดูว่า พวกเขาทำงานประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยม
เรียกว่า Collaboration & Teamwork สูงมาก

ผมลองถอดรหัสปัจจัยแห่งความสำเร็จออกมาดูครับ

เผื่อว่าพวกเราจะได้ลองนำไปประยุกต์ใช้กับงานโครงการ
ที่เป็นลักษณะ Cross-Functional กันได้ในอนาคตครับ

ปัจจัยความสำเร็จแบบ Agile Team

 1. ศีลเสมอกัน คือมีลักษณะร่วมของ อุดมการณ์ ค่านิยม และชุดความคิดใกล้เคียงกัน
 2. ไว้วางใจกันสูง แต่ละคนอาสาใช้จุดแข็งเพื่อสร้างผลงานให้ทีม
 3. กระตุ้นให้เพื่อนออกจาก Confort Zone เพื่อเป็นการฝึก
 4. ควบคุมตัวเองไม่ให้ใช้จุดแข็ง Dominate คนอื่นมากเกินไป
 5. Feedback กันแบบสุภาพและตรงไปตรงมา
 6. รับฟังเหตุผลและพร้อมจะเปลี่ยนความคิด
 7. เมื่อใครทำอะไรดี จะได้รับคำชมเป็นรางวัล
 8. เมื่อเพื่อนพลาด ไม่ซ้ำเติม และให้กำลังใจ
 9. AAR – After Action Review หลังจบประชุม ทำให้ยกระดับการพัฒนาของทีมในเวลาอันสั้น
 10. มีการใช้เทคโนโลยีช่วยทำงานอย่างมาก
 11. สื่อสารแบบไม่เป็นทางการข้ามกลุ่มย่อยบ่อยมาก
 12. ยืดหยุ่นเวลาทำงาน เย็น / ค่ำ / วันหยุด