3.3.24 การให้กำลังใจให้ถูกจริตแต่ละคน

หัวหน้าที่เก่ง จะสร้างแรงบันดาลใจได้เก่งไม่ว่าในยามไหน

หัวหน้าที่พอใช้ได้ จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานได้ในภาวะที่เศรษฐกิจดี และทุกอย่างราบรื่น

แต่เมื่อเผชิญวิกฤติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องแบบที่เราส่วนใหญ่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

คนส่วนใหญ่จะหมดกำลังใจหรือจิตตกมาก

หัวหน้าที่พอใช้ได้จะสร้างแรงบันดาลใจได้ไม่ดีเท่าที่ควร

แล้วหัวหน้าที่เก่ง มีวิธีสร้างแรงบันดาลใจเวลาที่คนจิตตกได้อย่างไร

เขาจะหมั่นสังเกตจริตที่แตกต่างกันของแต่ละคน

แล้วจึงเลือกวิธีพูดให้กำลังใจที่ถูกจริตแต่ละคน

ตัวอย่างของวิธีให้กำลังใจคนจิตตก ให้ถูกจริตแต่ละบุคคล เช่น

1. คนชอบความท้าทาย 

“งานยิ่งยากยิ่งเรียนรู้เยอะ จิตตกได้แต่อย่านาน”

2. คนชอบงานง่าย 

“ความท้อถอยเกิดได้กับทุกคน เดี๋ยวมันก็ผ่านไป”

3. คนรับผิดชอบสูง 

“จิตตกเป็นเรื่องธรรมดา แต่เราต้องรับผิดชอบงาน”

4. คนเก่งที่งานล้นมือ 

“ท้อได้แต่อย่าถอย พักแล้วจัดลำดับให้ดีก่อนเริ่ม”

ลองสังเกตจริตของแต่ละคนแล้วเลือกใช้คำพูดให้สอดคล้องจริตของเขาดูครับ