3.3.23 จาก “จับผิด” เป็น “จับถูก” ด้วยการสังเกตจุดแข็ง

หลายคนเป็นหัวหน้า ที่ชอบ “จับผิด”
เขาอาจจะคิดว่าเป็นการ…

 • พัฒนาทีมงาน
 • Feedback ผลงาน
 • หรือ Coaching / สอนงาน

แต่การจับผิด โดยมุ่งเน้นที่การวิพากย์วิจารณ์ ตำหนิข้อผิดพลาดหรือจุดอ่อน
อาจทำให้พนักงานด้อยค่าตัวเอง

นอกจากนี้ หัวหน้าหลายคนชมทีมงานไม่เป็น

 • บางคนเยินยอ มากกว่า ชมเชย คือออกปากพูดถึงเรื่องที่ดีที่ไม่เกี่ยวกับผลงาน “วันนี้เสื้อสวยนะ”
 • บางคนไม่อยากเยินยอ กลัวจะเป็นการเสแสร้ง เลยไม่พูดอะไรในสิ่งที่ดีเลย
 • บางคน ปากหนัก ชมยาก กลัวเหลิง และวันหลังไม่ชมจะไม่ทำงาน เลยไม่พูดเรื่องดีเลย

ในขณะที่การ “จับผิด” หรือระบุจุดอ่อน เป็นเรื่องง่าย และหลายครั้งจำเป็นต้องบอกเพื่อให้คนปรับปรุงผลงาน
ทำให้ไม่เกิดการ “จับถูก” อย่างเหมาะสม แต่ “จับผิด” มีมากมาย ทุกวัน

คนทำงานจึงขาดความมั่นใจในตนเอง และไม่ไว้วางใจหัวหน้าเพราะเขาคิดว่า “หัวหน้าคอยเอาแต่จับผิด”

หัวหน้าที่มีจิตวิทยาในการบริหารคนเก่ง จะรู้วิธีการ “จับถูก”
หลักการคือ ให้สังเกตจุดแข็ง ของแต่ละคน
เราจะสังเกตจุดแข็งของแต่ละคนได้อย่างไร

ให้เราลองใช้เกณฑ์เหล่านี้ดูครับ

 1. อะไรคือสิ่งที่เขาให้คุณค่าสำคัญ
 2. อะไรคือสิ่งที่เขาทำได้ดีกว่าคนอื่น
 3. อะไรคือสิ่งที่เขาออกแรงน้อยแต่ได้ผลลัพธ์เลิศ
 4. อะไรคือสิ่งที่เขามักอาสาขอทำและทำได้ดี
 5. อะไรคือสิ่งที่เขามักทำก่อนงานอื่นแม้ยังไม่ถึงกำหนด
 6. อะไรคือสิ่งที่เขาพูดถึงแล้วแววตามีประกายโชติช่วง

แล้วชมเชยสิ่งที่เขาทำได้ดีจากการใช้จุดแข็งของเขา
เขาจะเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน และปรารถนาจะทเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย