3.3.22 หัวหน้าควรเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างไร

ทำไมหัวหน้าควรเป็นแบบอย่างที่ดี

การเป็นหัวหน้าคน มีผลต่อพฤติกรรมของทีมงานและคนรอบข้าง
หัวหน้าทีม คือคนที่มีบทบาทสำคัญต่อวิธีทำงานของทีม
เป็นคนที่สร้างวัฒนธรรมองค์กรขนาดย่อมตัวจริง

ดังนั้น การแสดงออก (การกระทำ คำพูด น้ำเสียง สีหน้า และท่าทาง)
จะเป็นต้นแบบให้ทีมงานทำตาม

แบบอย่างที่ดีของหัวหน้าคือ

 1. การตรงต่อเวลา
 2. การรักษาคำพูด
 3. การแสดงออก
 4. การบริการลูกค้า
 5. การให้เครดิตคนทำงาน
 6. การรับผิดในผลงานทีมงาน

เราลองมาดูตัวอย่างกันครับ

 1. การตรงต่อเวลา
  ตรงเวลาในการ เริ่มงาน/เลิกงาน เริ่มประชุม/เลิกประชุม นัดหมายต่าง ๆ
 2. การรักษาคำพูด
  ทำตามที่รับปากไว้ ไม่สัญญาพร่ำเพรื่อ / เราสามารถขอเวลาคิดก่อนรับปากได้
 3. การแสดงออก
  ในที่ประชุม เมื่อทีมงานทำผิด
  ไม่แสดงสีหน้า ท่าทาง น้ำเสียง และคำพูด
  ให้บั่นทอนกำลังใจทีมงาน / หรือทำให้ทีมงานจิตตกเกินควร
 4. การบริการลูกค้า
  เมื่อลูกค้ามีปัญหาและขอคุยด้วย
  เต็มใจที่จะคุยกับลูกค้า ไม่หลบหรือโบ้ยให้ทีม
 5. การให้เครดิตคนทำงาน
  เมื่อได้รับคำชมจากคนอื่น
  ยกเครดิตให้ทีมงาน และคนที่เกี่ยวข้อง
 6. การรับผิดในผลงานทีมงาน
  เมื่อทีมงานทำผิดและได้รับการตำหนิ
  แอ่นอกรับด้วยความเต็มใจ เราอาจไม่รอบคอบดีเพียงพอ
  จะพยายามไม่ให้เกิดซ้ำอีก ขอบคุณ Feedback ที่มาช่วยพัฒนาให้ดีในอนาคต

หมั่นประเมินตัวเอง และค่อย ๆ พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ทีมงานของคุณก็จะพัฒนาดียิ่งขึ้น ตามต้นแบบที่ดีครับ