3.3.19 ผู้จัดการบริหารผลงานของทีมตามความถนัดของแต่ละคน

หน้าที่ผู้จัดการ คือการบริหารผลงานผ่านทีมงาน
ไม่ใช่ทำงานแทนคนอื่น

หมายถึงการทำงาน “ผ่าน” คนอื่น
ลำดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าเราแต่ละคนแตกต่างกัน

ลองดูปัจจัยเหล่านี้ครับ

  1. วิธีการเรียนรู้: ถนัดแบบไหน ฟัง ดู ลงมือทำ
  2. วิธีรับข้อมูล ถนัดวิธีไหน: ข้อเขียน คำพูด
  3. วิธีการตัดสินใจ คำนึงถึง: ตรรก หรือความรู้สึก มากกว่ากัน
  4. การเข้าสังคม: ชอบพบปะคน หรือชอบเก็บตัว
  5. ทำงานเสร็จ: แบบก่อนเวลา หรือใกล้เส้นตาย
  6. วิธีวางแผน: แบบละเอียด หรือแบบกว้าง ๆ
  7. ใช้ความคิดส่วนใหญ่: อยู่กับอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต
  8. เก่งเรื่องไหนมากกว่ากัน: สังเกต ฟัง ถาม พูด

แต่ถ้าเราลองดูปัจจัยต่าง ๆ ที่ยกมาให้ดู 8 ข้อ
เราจะเห็นได้ว่า มีความเป็นไปได้มากมายที่เราแต่ละคนจะแตกต่างกัน

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าแต่ละคนเป็นแบบไหน

เสมือนการตัดกางเกง

ถ้าจะให้ตัดแล้วใส่ดูดีทุกคน
ก็ต้อง “วัดตัว” แต่ละคน

วิธีวัดตัวคือ…การสังเกต และทำงานร่วมกันระยะหนึ่ง
บางองค์กร มีการให้ทำแบบสอบถามเรื่อง ความถนัด
ที่ผมแนะนำคือการทำแบบสอบถาม Clifton StrengthsFinder ของ Gallup
เมื่อทำแล้วแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน จะเข้าใจกันมากขึ้น

คนส่วนใหญ่ มักคิดว่าคนอื่นเหมือนตัวเอง
จึงเกิดคำว่า Common Sense
แต่ว่า เราต่างกันครับ

หากเราจะทำให้ทีมงานทำงานได้ดี
ต้องเข้าใจความต่างของแต่ละคนก่อนครับ
แล้วพยายามสื่อสารให้ตรงจริตของแต่ละคนครับ

อย่าปฎิบัติกับทุกคนแบบที่เราชอบ
แต่ปฎิบัติกับแต่ละคน ตามที่แต่ละคนชอบครับ