3.3.14 หัวหน้าใหม่เร่งสร้าง Trust ผ่าน Care

สร้างความไว้วางใจ หรือ Trust ให้ได้ก่อน

ทีมงานที่ทำงานกับคุณเขาประเมิน Trust อย่างไร
เขาดูจาก 2 C คือ

Care คือ ความใส่ใจ/เข้าใจ/ความสัมพันธ์

Competence คือ ความสามารถ/ความเก่ง/ผลงาน

คนส่วนใหญ่มักไม่มีเวลาสร้าง “Care”
แต่มีเวลาเสมอ แก้ปัญหาจาก “คนมองว่าเราไม่ Care”

เพราะว่าคนส่วนใหญ่ มักจะมองว่า…
เมื่อได้เป็นหัวหน้าคนใหม่ ต้องรีบสร้างผลงาน

จะเห็นผลงานต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม

ดังนั้นต้องรีบลงมือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จับต้องได้ก่อน
บ่อยครั้งความรีบเร่งเปลี่ยนแปลงอาจกระทบ “ความรู้สึก” ของคน
จนคนตีความไปว่า “เราไม่ Care” คน แต่หวังผลงานเข้าตัวก่อน

ดังนั้น หัวหน้าใหม่ต้องมี Quickwin คือการเร่งสร้าง Trust ผ่าน Care

เราจะทำได้อย่างไร

  1. เชื่อว่า “ซื้อใจให้ได้ก่อนสร้างการเปลี่ยนแปลง”
  2. สื่อสารเรื่อง Care ในทุกโอกาส
  3. รับฟังพวกเขา เดี่ยว และกลุ่มย่อย
  4. สร้างแผนงานโดยคำนึงถึงผลกระทบเขา
  5. ให้ก่อนจะเรียกร้องจากเขา
  6. ชี้แจงให้ชัดเจนเรื่องที่กระทบเขา