3.3.11 ควบคุมสั่งการ หรือ มีส่วนร่วมสร้างแรงบันดาลใจ แบบไหนดีกว่า

Leadership หรือภาวะผู้นำ แบบไหนที่ดีกว่ากัน ระหว่าง…
Command & Control (C&C) หรือ การสั่งการและควบคุม และ
Engage & Inspire (E&I) หรือ การมีส่วนร่วมและการสร้างแรงบันดาลใจ

ลองมาพิจารณาสไตล์ของแต่ละแบบกันดูครับ

แบบ Command & Control ก็คือ…

 • หัวหน้าคิดว่าควรทำงานออกมาอย่างไร
 • แล้วสั่งให้คนไปทำตามที่สั่ง
 • และคอยควบคุมให้คนทำตามที่สั่ง
 • หากทำไม่เหมือนก็สั่งใหม่

แบบ Engage & Inspire ก็คือ…

 • หัวหน้าบอกเป้าหมายที่ต้องการออกไป
 • เสนอแนะว่าควรจะทำอย่างไรแบบคร่าว ๆ
 • เปิดโอกาสให้คนได้ใช้ความคิดของเขาในการทำงาน
 • สนับสนุน ให้กำลังใจ ในสิ่งที่ทำดี และชี้แนะสิ่งที่ควรปรับ

เกณฑ์ในการพิจารณาว่าสไตล์ไหนเหมาะกับการบริหารทีมของเรา

 1. บริบทธุรกิจ
 2. วัฒนธรรมองค์กร
 3. Generation ของคนส่วนใหญ่
 4. สไตล์ของผู้บริหาร
 5. สถานการณ์เฉพาะหน้า

ลองมาดูรายละเอียดทีละข้อกันครับ

 1. บริบทธุรกิจ

Command & Control เหมาะสำหรับการทำงานในกระบวนการผลิต ที่มีขั้นตอนชัดเจน
Engage & Inspire เหมาะสำหรับการบริการ การทำงานที่ต้องใช้ดุลพินิจ และวิธีการมีหลากหลาย

 1. วัฒนธรรมองค์กร
  หากวัฒนธรรมองค์กรแบบมีลำดับขั้นเยอะ ๆ อนุรักษ์นิยมมานาน C&C ดูจะเหมาะกว่า
 2. Generation ของคนส่วนใหญ่
  หากคนทำงานส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง Passion เยอะ ชอบอิสระทางความคิด มีความรับผิดชอบสูง E&I น่าจะเหมาะกว่า
 3. สไตล์ของผู้บริหาร
  ผู้บริหารที่เคยประสบความสำเร็จมาเพราะใช้วิธีไหน หรือเพราะเคยอยู่ในบริบทที่เป็นแบบไหน ก็มีแนวโน้มว่าจะใช้แบบที่ตนคุ้นเคยมากกว่า
 4. สถานการณ์เฉพาะหน้า
  วิกฤติ การใช้ C&C ในช่วงเริ่มต้นอาจจะเหมาะ
  เช่นไฟกำลังไหม้ก็ต้องรีบสั่งการให้คนดับเพลิง
  พอเพลิงสงบแล้วต้องหาทางสร้างธุรกิจใหม่ การใช้ E&I อาจดึงศักยภาพคนมาช่วยกันได้มากกว่า

ความท้าทายสำหรับผู้บริหารคือ “การใช้ดุลพินิจ” เลือกสไตล์ให้เหมาะกับบริบท

ผู้บริหารที่เก่ง คือคนที่ ประเมินปัจจัยต่าง ๆ ให้ออก
แล้วเลือกสไตล์ที่เหมาะบริบทมากที่สุด

ไม่มีสไตล์ไหนที่เหมาะกับทุกบริบท