3.3.10 สร้างแรงบันดาลใจในเป้าหมายเพื่อผลงาน

ผจก.ที่เก่งบริหารผลงานของทีมงานได้ดี เริ่มต้นด้วย…
การสร้างแรงบันดาลใจในเป้าหมายของผลงาน

หากคุณเป็นคนทำงานฐานความรู้ ที่ทำงานในองค์กรสมรรถนะสูง
โดยปกติเป้าหมายในการทำงานแต่ละปีควรจะท้าทายและเติบโตขึ้นเกือบทุกปี

หากผจก.ไม่สามารถสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรู้สึกฮึกเหิมกับเป้าหมายที่ท้าทายได้

โอกาสที่เป้าหมายนั้นจะบรรลุผลก็คงต่ำ

ผจก.ที่เก่งจะต้องทำอย่างไร

แนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในเป้าหมายการทำงานที่ท้าทาย

  1. เตรียมตัว – ทำการบ้านให้หนัก

1.1 ทำไมองค์กรต้องมีเป้าหมายที่ท้าทาย – คำตอบมักจะอยู่ใน Vision, Missions, Values, Strategies
1.2 ประโยชน์สำหรับพนักงานคืออะไร – ทำให้ศักยภาพเพิ่มขึ้น คุณค่าเพิ่มขึ้น ค่างานเพิ่มขึ้น
1.3 มีความเป็นไปได้เพียงใด – ตรรกที่มาคืออะไร ความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไหน (ตอน Steve Jobs เปิดตัว iPhone ครั้งแรกเมื่อ 2007 เขาขอมีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 10 ล้านเครื่อง/ปี 2022 = 240 ล้านเครื่อง/ปี)
1.4 วางแผนคำถาม / ข้อโต้แย้ง และแนวทางการตอบที่สร้างสรรค์
1.5 ซักซ้อม ซักซ้อม และซักซ้อม

  1. สื่อสารด้วยกฎ ABC

2.1 Audience ผู้ฟังคือใคร / เขามีจริตอย่างไร พยายามสื่อสารให้ตรงกับจริตแต่ละคน
2.2 Benefit ประโยชน์สำหรับเขาคืออะไร เชื่อมโยงการทำงานแบบมี Passion ให้ตรง IDP แต่ละคน
2.3 Consequence เราต้องการให้เขาทำอะไรเมื่อฟังจบ และทำด้วยความรู้สึกอย่างไร

  1. รับ Feedback ด้วยใจเปิดกว้าง

3.1 ขอบคุณที่เขาถาม/เสนอแนะ
3.2 ตอบตามที่วางแผนและซักซ้อมมา

  1. เสนอแผนสนับสนุนตามข้อแนะนำ

4.1 หากมีประเด็นที่เราไม่ได้คาดคิด และเราควรสนับสนุน รวมทั้งอยู่ในวิสัยที่เราสนับสนุนได้ เสนอแผนสนับสนุนทันที
4.2 หากมีประเด็นที่เราคาดคิดไม่ถึง อาจจำเป็นต้องติดไว้ก่อน แล้วไปทำการบ้านเพิ่มเติม

  1. สรุปบทเรียน ประเมินสิ่งที่ทำได้ดี/ควรปรับ