3.2.5 ความเห็นประโยคเดียวอาจสร้างงานมากมาย

ในการทำงาน มีหลายครั้งที่คนทำงานต้องเสนองานให้หัวหน้าเพื่อทราบ หรือเพื่อการอนุมัติ
หัวหน้าส่วนใหญ่ มักชอบแสดงความเห็น แม้ว่าทีมงานจะทำมาดีแค่ไหนก็ตาม

หัวหน้าหลายคน อาจคิดว่า
“คุณค่าของหัวหน้าคือการออกความเห็นเพิ่มเติมเสริมความคิดลูกน้อง”

ความคิดเช่นนี้ อาจจะถูกในบางครั้ง
และอาจไม่หมาะสมในบางครั้ง

และในหลาย ๆ กรณีหากทีมงานทำมาได้ดีแล้ว
ก็ชมเชยเขา พร้อมทั้งถามเขาว่า “ต้องการให้เราสนับสนุนอย่างไรบ้าง” ก็เพียงพอแล้ว

หากหัวหน้ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมทุกครั้ง และคาดหวังให้ลูกทีมกลับไปเพิ่มเติม
งานมักจะไม่เสร็จตามกำหนด
เพราะมีงานงอกตลอดทุกครั้งที่หัวหน้า Comment งาน

หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้บ่อย ๆ สิ่งที่อาจเป็นสาเหตุ เช่น

ก. ลูกน้องเป็นคนคิดงานไม่รอบด้าน ต้องคอยคิดเพิ่มให้ตลอดเวลา
ข. ลูกน้องคิดมาครบแล้ว หัวหน้าคิดว่าต้องมีความคิดเห็นเพิ่มเติม ให้กลับไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ค. งานดีแล้ว หัวหน้าแค่ “อยากแสดงความคิดเห็น” แต่ไม่ต้องการให้กลับไปแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ง. ถูกทุกข้อ ผสมปนเปไปทั้งสามเรื่องในทุก ๆ งาน
จ. เรื่องอื่น ๆ เช่น หัวหน้าไม่ชอบหน้าเป็นส่วนตัว

แนวทางจัดการแต่ละสาเหตุ

ก. หัวหน้าต้องสอนให้เขาคิดให้รอบคอบ หากพยายามเต็มที่แล้ว ยังไม่เปลี่ยนแปลง เราอาจจะขยับเขาให้ไปทำงานที่อาจเหมาะกว่าบทบาทนี้
ข. หากเป็นบ้างบางครั้ง สิ่งนี้อาจจะจำเป็นในการพัฒนาคน และพัฒนางาน
ค. หัวหน้าควรควบคุมตัวเอง ไม่ต้องแสดงความคิดเห็นทุกเรื่อง ชม และถามว่าจะให้ช่วยอะไรก็พอ หรือบอกทีมงานเลยว่า “เมื่อใดผมมีความคิดเห็น แต่ไม่ได้เน้นให้กลับไปแก้ไข ไม่ต้องงานงอก เพียงแค่อยากให้ราเห็นมุมมองอื่นบ้าง”
ง. จัดลำดับดี ๆ Focus มากขึ้น
จ. หัวหน้าของหัวหน้าต้องเข้ามา Clear ให้จบ