3.2.4 บริหารการเปลี่ยนแปลง สำหรับคนผลงานต่ำ

สมัยก่อน มีหลายครั้งมาก ที่ผมปล่อยให้คนที่ทำงานผลงานต่ำมากยังคงทำงานต่อไป

ในตอนนั้น ผมคิดว่า
“ผมให้โอกาสคน”
“ผมมีเมตตา”
“ผมช่วยให้เขามีงานทำ”

แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไป ผมมองตัวเองย้อนกลับไปในตอนนั้น
ผมรู้สึกอับอายตัวเองมาก เพราะว่า “ผมไม่กล้า” ต่างหาก
ผมกลัว เขาจะโกรธ/เกลียด ผม
ผมกลัวเพื่อนร่วมงานของเขาโกรธ/เกลียดผม

และที่ผมคิดไม่ได้ถึงในขณะนั้นก็คือ
วันหนึ่งเขาก็จะต้องถูกให้ออกก่อนที่เขาจะเกษียณอายุ (ตามความคาดหวังของเขา)
ในขณะที่เขาอยู่นั้น ผมได้ทำร้ายเขา เพราะว่า “ศักดิ์ศรี” ของเขาลดน้อยถอยลงจากการที่เป็นคนที่ไม่มีคุณค่า
ผมได้ทำให้บริษัทเสียหายเพราะประสิทธิภาพที่ต่ำลง โดยแลกกับการ “ได้รับการยอมรับจากลูกน้อง”

ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ผมควรจะทำอย่างไรดี

ผมต้องมองเรื่องนี้ว่าเป็น “การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ”

ทำอย่างไรครับ

ผมจะเชิญเขาเข้ามาคุย
แล้วอธิบายให้เขาฟังว่า
ผลงานที่เขาทำมันไม่ตรงกับเป้าหมายอย่างไร
ผมจะถามเขาว่า “อะไรคือสาเหตุ” ในมุมมองของเขา
หากสาเหตุเขาต่างกับมุมมองผม ผมจะบอกเขาว่าผมคิดอย่างไร
แล้วผมจะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
แล้ววางแผนติดตามการปรับปรุง
หากเขาพัฒนาได้ก็ดี
หากเขาพัฒนาไม่ได้ ก็ดำเนินการตามกระบวนการต่อไป