3.2.3 เดี๋ยวนี้หัวหน้าเปลี่ยนบ่อยมาก

หลายคนอาจพบเหตุการณ์ที่ หัวหน้าเปลี่ยนใจบ่อย
เช้าบอกให้ทำอย่าง บ่ายเปลี่ยนอีกอย่าง พรุ่งนี้บอกให้เลิก

คนทำงานส่วนใหญ่จึงเครียด
และมักโยนความผิดพลาดไปที่หัวหน้า

“เดี่ยวนี้พี่เขาไม่เหมือนเดิม เดาใจยาก”

ที่จริง ถ้าเรามีใจเป็นกลาง
เราจะตระหนักว่า เดี่ยวนี้ ไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้ว
เราอยู่ในยุค Never Normal คือ ไม่มีวันปกติแล้ว

อดีต เราทุกคนทำงานแบบคาดการณ์ได้พอสมควร

ดังนั้น…

ถ้าเราเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงเสียก่อน
ว่าการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเป็นเรื่องปกติ

ดังนั้น หัวหน้างานจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลง ที่อาจส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการทำงานของเราเช่น

 1. ลูกค้าขอให้ส่งมอบงานเร็วขึ้น
 2. คู่แข่งลดราคา / ปรับกลยุทธ์
 3. ผู้คุมกฎเปลี่ยนแปลงกฎ/ระเบียบ
 4. กระแส Social Media กดดัน
 5. วิกฤติที่เกิดโดยไม่คาดคิด
 6. ฝ่ายบริหารมองว่าอาจเกิดวิกฤติ
 7. ฯลฯ

สิ่งที่ควรทำคือ

หัวหน้า

 1. คาดการณ์/ประเมินสถานการณ์ ก่อนมอบหมายงาน
 2. ติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ใกล้ชิด
 3. สื่อสารกับคนทำงาน มากกว่าขั้นตอนปกติ เป็นระยะ
 4. ให้อภัยคนพลาด

คนทำงาน

 1. คาดการณ์/ประเมินสถานการณ์ ก่อนเริ่มงาน
 2. ติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ใกล้ชิด
 3. สื่อสารไปยังคนที่รับงานต่อ มากกว่าขั้นตอนปกติ เป็นระยะ
 4. ให้อภัยกันเถอะ