3.1.1 บริหารงานแบบมีวิสัยทัศน์

หากคุณเป็นหัวหน้าทีมไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่
คุณควรมีวิสัยทัศน์ และรีบแสดงวิสัยทัศน์ของคุณให้ทีมงานเห็นโดยเร็ว
เพื่อจะได้ใช้วิสัยทัศน์นี้สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานของคุณ

การเป็น หัวหน้าคน/หัวหน้าทีม/ผู้บริหาร ต้องมีวิสัยทัศน์
และต้องสามารถ สื่อ วิสัยทัศน์ ออกมาให้ทีมงานเห็นภาพ และเข้าใจได้
จะดีไปกว่านั้นอีก หากสามารถ “สร้างแรงบันดาลใจ” ให้ทีมงานได้ด้วย

เรามาดูแนวคิดในการจัดทำวิสัยทัศน์แบบง่าย ๆ กันดูครับ

แนวคิดนี้สามารถจะประยุกต์ใช้ได้กับทีมงานขนาดเล็ก หรือผูประกอบการขนาดกลาง/เล็ก (SME) ได้

เวลาที่บอกว่า “ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์” นั้น หมายความว่า ผู้บริหารได้มีชุดความคิดของ
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/ค่านิยมร่วม (Vision/Strategy/Values)

เราสามารถจัดทำสิ่งเหล่านี้ โดยใช้แนวทางคำถามเหล่านี้ครับ

  1. เป้าหมาย: อยากเห็นทีมงานของเราเป็นอย่างไร
  2. กลยุทธ์: เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมีวิธีการอย่างไรบ้าง
  3. ค่านิยมร่วม: ทีมงานจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างไร
  4. การสนับสนุน: หัวหน้าจะสนับสนุนอะไรบ้าง
  5. Slogan: คำขวัญของทีมคืออะไร

ตัวอย่าง เช่น หากคุณเปิดร้านกาแฟเล็ก ๆ ใน Community Mall ขนาดกลางแห่งหนึ่งย่านกลางเมือง
โดยมีทีมงานในสาขาหกคน คุณอาจจะจัดทำวิสัยทัศน์ของทีมคุณดังนี้

  1. เป้าหมาย: อยากเห็นร้านกาแฟของเราเป็นอย่างไร “เป็นร้านกาแฟที่เป็นขวัญใจของคนทำงาน Start Up”
  2. กลยุทธ์: เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีมงานต้อง “ก. เข้าใจเรื่องความคาดหวังของลูกค้ากลุ่มนี้ ข. มีทักษะบริการ ที่สอดคล้องพฤติกรรมเขา และ ค. ทุกคนทำหน้าที่แทนกันได้”
  3. ค่านิยมร่วม: ทีมงานจะต้องอยู่ร่วมกันโดย “ก. ให้เกียรติกันแบบมืออาชีพ ข. ฟังซึ่งกันและกัน ค. ไม่เกี่ยงงาน ง.หากเห็นใครพลาดให้บอกกันตรง ๆ ไม่โกรธกัน”
  4. การสนับสนุน: หัวหน้าจะสนับสนุนโดย “ก. สอนงานทุกเช้าผ่าน Morning Brief ข. ประสานงานยาก ๆ แทนที่จะให้ลูกน้องทำ ค. เมื่อลูกค้ามีปัญหางานบริการให้ส่งให้หัวหน้าเคลียร์เอง”
  5. Slogan: คำขวัญของทีมคือ “ร้านกาแฟที่รู้ใจคน Start Up ”

เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว ให้สื่อสารให้ทีมงานเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน โดยที่เราต้องหมั่นทำให้ดู และพูดถึงสิ่งเหล่านี้โดยตลอด เพื่อให้เป็นแบบอย่าง และทำให้คนของเราจดจำได้ครับ