2.9 หัวหน้างาน 3 ประเภท

หัวหน้าในสายตาของลูกน้อง สามารถจำแนกง่าย ๆ เป็น 3 ประเภทคือ

  1. หัวหน้าที่เพิ่มคุณค่าให้ลูกทีม
  2. หัวหน้าที่ไม่มีผลต่อคุณค่าของลูกทีม
  3. หัวหน้าที่ลดคุณค่าของลูกทีม
  1. หัวหน้าเพิ่มคุณค่าได้ด้วยวิธี…

1.1 สื่อสารวิสัยทัศน์เป็นระยะอย่างชัดเจน
1.2 สอนลูกน้องให้ทำงานเก่งขึ้น
1.3 มอบหมายงานให้ชัดเจนขึ้น
1.4 Feedback สิ่งที่ดี เร็ว ชัดเจน
1.5 Feedback สิ่งที่พลาดและแนวทางแก้ไข
1.6 เตรียมพัฒนาคนให้เติบโตในอนาคต

  1. หัวหน้าไม่มีผลต่อคุณค่าด้วยวิธี…

2.1 ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
2.2 ไม่คิดเปลี่ยนแปลงอะไร
2.3 อยากจะให้ทุกคนสบายใจ

  1. หัวหน้าลดคุณค่าด้วยวิธี…

3.1 ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์บ่อย ๆ และไม่ค่อยสื่อสารวิสัยทัศน์
3.2 ออกระเบียบใหม่เพิ่มขั้นตอนกับงานคุณค่าน้อย
3.3 ไม่สอน ให้ลูกน้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง
3.4 มอบหมายงานเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยโดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน
3.5 Feedback กำกวม แยกไม่ออกว่าชมหรือตำหนิ
3.6 ต้องการเค้นผลงานแบบสุด ๆ โดยไม่ให้เวลาพัฒนาคนเพื่ออนาคต
3.7 ใช้เวลากับเรื่องหยุมหยิมที่คุณค่าต่ำ โดยไม่มีเวลาบริหารผลงานของทีม

ผมลองฝากคำถามชวนคิด ให้ลองประเมินตัวเองดูครับว่า…

ก. คุณเป็นหัวหน้า ในกลุ่มไหน
ข. และคุณปรารถนาจะเป็นหัวหน้า ในกลุ่มไหน
ค. หากคุณต้องเปลี่ยนแปลง คุณควรจะทำอย่างไรบ้าง