2.7 ทำไมหัวหน้าต้องฟังลูกน้องมากขึ้น

Old Ego
ก. หัวหน้าประสบการณ์มากกว่าลูกกน้อง
ข. หัวหน้ามีดุลพินิจดีกว่าลูกน้อง
ค. หัวหน้าประเมินอนาคตได้ดีกว่าเพราะมีข้อมูลในอนาคตมากกว่า

New Normal
a. ประสบการณ์เดิม ใช้ไม่ได้ทั้งหมดหลังโควิด-19
b. ดุลพินิจดี ใช้ไม่ได้ทั้งหมดหลังโควิด-19
c.การประเมินอนาคต หลังโควิด-19 ทำได้ยากกว่าเดิมมาก เพราะไม่เคยเกิดมาก่อน

Old Ego: หัวหน้าคือคนที่ฉลาดที่สุด มีคำตอบสำหรับทุกเรื่อง คำสั่งของหัวหน้าเหมาะที่สุด
New Normal: หัวหน้าอาจจะไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุด “ความโง่” (ความไม่รู้) กลายเป็น “ความฉลาดใหม่”

จึงเป็นสาเหตุว่า “ทำไมหัวหน้าจึงต้องฟังลูกน้องมากขึ้น”

ลูกน้องซึ่งอยู่ใกล้ปัญหา / ใกล้ลูกค้า / ใกล้สนามรบ (ที่เต็มไปด้วยคู่แข่ง)
จึงน่าจะมีความเข้าใจในบริบทของสถานการณ์รอบด้าน
จึงน่าจะเห็นข้อจำกัดของระบบนิเวศทางธุรกิจที่ทำให้ทำงานไม่ราบรื่น

ลูกน้องจึงมีโอกาสที่จะ “เห็นทางแก้ของปัญหา” มากกว่าหัวหน้า

ลูกน้องจึงอาจจะฉลาดกว่าหัวหน้าในการหาทางแก้ปัญหาเรื่องหน้างาน

หัวหน้าที่ฉลาดต้องตระหนักว่าตัวเองโง่กว่าลูกน้องในการหาทางแก้ปัญหาหน้างาน

หัวหน้าจึงต้องฟังลูกน้องให้มากขึ้น

แล้วหัวหน้าจะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่สามารถแนะนำลูกกน้องได้อีกต่อไป

หัวหน้าต้องฟังมากขึ้น เพื่อจะได้ไปช่วยกรุยทางให้ลูกน้องทำงานได้ราบรื่นขึ้นด้วยการ…

  1. ไปประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายงานอื่น
  2. ไปสู้รบปรบมือกับพวกเล่นการเมือง
  3. ไปหาทางปรับระบบนิเวศให้ทำงานได้
  4. ไปขออนุมัติระดับบนเพื่อให้งานเดิน
  5. ไปรับมือลูกค้า รายใหญ่/รายหิน แทนลูกน้อง

คำถามชวนคิด
a. อดีตคุณฟังลูกน้องได้มีประสิทธิภาพเพียงใด (1-100%)
b. วันนี้คุณฟังลูกน้องได้มีประสิทธิภาพเพียงใด (1-100%)
c. คุณคิดว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อจะได้ฟังลูกน้องได้ดียิ่งขึ้น