2.4 เป็นหัวหน้าครั้งแรกและไม่เคยเตรียมตัวมาก่อน

หลายคนได้เลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้าครั้งแรก

โดยที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน

และบริษัทก็ไม่ได้อบรมหรือเตรียมการมาก่อน

อีกทั้งเวลาขึ้นมา ก็ไม่มีใครมาเป็นพี่เลี้ยงให้

ต้องโดดลงนำ้ ลองผิดลองถูก

ต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าเพื่อน ๆ และบางทีก็พี่ ๆ

แถมยังเป็นช่วงทำงานแบบลูกผสม Work From anywhere + Office

จะทำอย่างไรดีครับ

1. ถามคนที่เป็นหัวหน้าใหม่ว่าคาดหวังอะไร

2. ถามเขาว่า เราต้องส่งมอบอะไรเป็น Quick-Win

3. ถามเขาว่า เราต้องพัฒนาอะไรเป็นสิ่งแรก

4. ถามทีมงานว่า เราจะช่วยเขาได้อย่างไร

5. จัดทำร่างแผนงานแล้วส่งให้หัวหน้าดู

ปัญหาที่หัวหน้ามือใหม่มักพลาดคือไม่กล้ามอบหมายงาน อาจจะ…

กลัวทีมหาว่า “โบ้ยงาน”

กลัวว่าตัวเองไม่มีอะไรทำ

คิดว่าหัวหน้าต้องทำงานเยอะ

ไม่กล้ามอบหมายงานให้คนอายุมากกว่า

เริ่มต้นเลยต้องเข้าใจก่อนว่า:

หัวหน้าคือคนที่ทำงานให้สำเร็จผ่านคนอื่น

หัวหน้ามีหน้าที่บริหารผลงานของทีม

ซึ่งหมายถึง:

ก. วางแผนงาน

ข. มอบหมายงาน

ค. ติดตามงาน

ง. ลงมือทำบางส่วนของงาน

การลงมือทำบางส่วนอาจจะ 20-40% และมอบหมาย 60-80% แล้วแต่บริบท

หากอ่านมาถึงนี้ยังไม่ชัดเจน

ลองค้นหาข้อมูลจากเพจนี้เรื่องการ “มอบหมายงาน”ดูครับ 

ขอให้โชคดีครับ