2.2 คำถามสำคัญ ในการวางแผน

แผนงานทุกอย่าง มักไม่เป็นไปตามแผน

ขณะนี้ มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง
ในขณะที่ งานเกือบทุกอย่างได้ถูกวางแผนมาก่อนล่วงหน้า

เป็นปกติที่แผนงานทุกอย่าง มักไม่เป็นไปตามแผน

มีความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลาลงมือจริง

เมื่อเราวางแผน เรามีการกำหนดช่วงเวลาทำงานของแต่ละงาน
โดยมีสมมติฐานว่า แต่ละงาน ควรใช้เวลาและทรัพยากรอย่างไร

เมื่อถึงเวลาทำงานจริง มักเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิด เช่น

คน: วางแผนน้อยไป / มีทักษะจริงน้อยกว่าแผน / วัฒนธรรมองค์กร / ใช้เวลาเรียนรู้งานมากกว่าแผน
วัตถุดิบ: ส่งมอบช้า / ส่งมอบน้อย / คุณภาพด้อยกว่ามาก / ราคาสูงขึ้นมาก
เงิน: อัตราค่าเงิน / ถูกตัดงบ / หาทุนไม่ทัน / ถูกฉ้อฉล
อุปกรณ์: เครื่องชำรุดโดยไม่คาดคิด / ขาดการซ่อมบำรุงที่ดีในอดีต / อุบัติเหตุจากคนประมาท
ระบบ: มีการเปลี่ยนแปลงระบบโดยไม่บอกล่วงหน้า / ระบบขัดข้อง / ถูกกระทบจากระบบอื่นที่มีปัญหา
ภัยธรรมชาติ: นำ้ท่วม / ฟ้าผ่า / แผ่นดินไหว / ภัยแล้ง

ดังนั้น ผลลัพธ์ส่วนใหญ่จึงมักไม่ตรงกับแผนงาน

เมื่อหลาย ๆ ผลลัพธ์ไม่ตรงแผนงาน

แผนงานใหญ่จึงมักถูกกระทบ

สิ่งที่คนวางแผน ควรทำคืออะไร

ในขั้นตอนการวางแผน ควรประเมินว่า

  1. อาจเกิดปัญหาอะไรขึ้นได้บ้าง
  2. แต่ละเรื่องมี โอกาสเกิด และ ผลกระทบเพียงใด
  3. เรื่องไหน ควรนำมาวางแผนเพิ่มเติม
  4. เรื่องนั้น น่าจะเกิดจากสาเหตุใด
  5. จะป้องกันแต่ละสาเหตุอย่างไร
  6. และหากเกิดจริง แผนรองรับคืออะไร
  7. เราจะกลับไป ปรับ แผนเดิมอย่างไร

หากเราประเมินตามแนวทางนี้ เราจะวางแผนได้ดีขึ้น และลดโอกาสเกิดของปัญหามากขึ้น
แต่เราจะต้องทำงานมากขึ้น

คนส่วนใหญ่จึงใช้ข้ออ้างว่า “เราไม่มีเวลา” ทำให้รอบคอบและรัดกุม
แต่เมื่อปัญหาเกิด “เรามักมีเวลาแก้ปัญหาเสมอ” ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาและทุนมากกว่ารอบคอบแต่แรก