2.11 หน้าที่ของหัวหน้าคือทำงานสำเร็จผ่านคนอื่น

แต่ว่าการทำงานให้สำเร็จผ่านคนอื่นนั้น
เราต้องการความมุ่งมั่นและความทุ่มเทจากคนทำงานด้วย

เราจะทำให้เขามุ่งมั่นและทุ่มเท
เราก็ต้องมุ่งมั่นและทุ่มเทในการเข้าใจเขาด้วยก่อน
แล้วจึงมอบหมายงานออกไป

เพราะว่า “Knowledge Worker แต่ละคนคิด/เชื่อ/ทำ ต่างกัน”
แต่หัวหน้าส่วนใหญ่มักอ้างว่า “ไม่มีเวลาทำความเข้าใจแต่ละคน”
แต่สุดท้ายเวลางานออกมาไม่ได้ดังใจ ก็จะมีเวลามา “แก้ไขงาน” เสมอ

ดังนั้น ลองแนวทางนี้ดูครับ

 1. ซื้อใจให้ได้ก่อน เดี๋ยวผลงานตามมา
 2. แต่ละคนมีแรงจูงใจและสไตล์ต่างกัน
 3. สังเกต ค้นหา ถาม ให้เข้าใจแต่ละคน
 4. สื่อสาร/โน้มน้าว ให้เหมาะจริตแต่ละคน
 5. ติดตามประเมินผลตนเอง อะไรเวิร์ค/ไม่เวิร์ค

เรื่องแรงจูงใจ แต่ละคน มีหลากหลาย…

 • บางคนต้องการเติบโต
 • บางคนต้องการเงินเยอะ
 • บางคนต้องการความมั่นคง
 • บางคนต้องการไปเรื่อย ๆ

อ่านให้ออกก่อนลงมือ สื่อสาร/โน้มน้าว

เรื่องสไตล์ แต่ละคนก็มีหลากหลาย เช่นกัน…

 • บางคนต้องเป็นกันเองก่อน จึงกล้าคุยด้วยเยอะ
 • บางคนบอกมาเลยตรง ๆ ดีกว่าอย่ามาอ้อมค้อม
 • บางคนยังไงก็ได้ทำเต็มที่อยู่ดี
 • บางคนต้องมีพิธีรีตรอง
 • บางคนต้องมีเหตุมีผลเยอะ

อ่านให้ออกก่อนลงมือ สื่อสาร/โน้มน้าว
ระวัง ไม่มีสูตรสำเร็จเดียวกับทุกคน

 • อย่าเอาตัวเราเป็นมาตรฐาน
 • อย่าใช้ประสบการณ์เดิมที่อื่นทั้งดุ้น
 • อย่าเอาตำราวิชาการต่างประเทศทั้งดุ้น
 • อย่าใช้วิธีเดียวกับทุกคน

ถ้าบริหารคนมันง่าย เขาก็ไม่ต้องจ้างเรา เอาเทคโนโลยีมาทำงานแทนเราก็ได้
เพราะเรื่องของคน ต้องใช้ทั้งศิลป์และศาสตร์