1.6 กลยุทธ์ที่คนเงียบ ๆ พูดไม่เก่ง ใช้โน้มน้าว

การสื่อสารโน้มน้าว
เป็นคุณสมบัติสำคัญของ Knowledge Workers สมัยนี้

แต่ว่าคนมักตีความว่า
“คนที่สื่อสารโน้มน้าวเก่งต้องพูดเก่ง”

บางคนตีความว่า “พูดเยอะ = พูดเก่ง”

ที่จริงแล้ว “พูดเยอะ” แต่สาระน้อย ไม่ใช่การพูดเก่ง
อาจกลายเป็นจุดอ่อนไปก็ได้

เราจึงเห็นคนพูดเยอะที่โน้มน้าวไม่เก่งมากมาย

คนไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่คนพูดเก่ง

อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์
ผมเห็นคนเก่งหลายคนที่พูดน้อย
แต่โน้มน้าวได้ยอดเยี่ยม
เพราะเขา ช่างสังเกต และฟังเก่ง

เขานำคุณสมบัติของตัวเองมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์เหล่านี้ครับ

  1. ก่อนพบใคร ทำการบ้าน ศึกษาเรื่องของเขา
  2. ใช้ความช่างสังเกต ศึกษาคนแต่ละคนเมื่อพบกัน
  3. ตั้งคำถามเปิด ที่ทำให้คนให้ข้อมูลได้เยอะ
  4. ฟังอย่างตั้งใจเป็นเสน่ห์ของคนเงียบ ๆ
  5. คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าคู่สนทนาที่ฟังคือคนใส่ใจ
  6. พูดน้อย แต่เลือกพูดถูกจังหวะ ดีกว่าคนพูดมาก
  7. ใช้ผลงานเป็นเลิศพูด เสียงดังกว่า ใช้เพียงลมปาก

แทนที่จะพยายามฝึกพูดให้เก่งเพียงอย่างเดียว
กลับมาที่การพัฒนาการทำงานให้เก่ง
แล้วลองผนวกกับกลยุทธ์ทั้งเจ็ดข้อนี้ดูครับ