1.2 พัฒนาทักษะการสังเกต

ทักษะที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับภาวะผู้นำคือ 

คือทักษะ “การสังเกต” 

เราต้องตระหนักรู้ก่อนว่า 

การจะสังเกตให้ได้ดี 

เราต้องมีสติ อยู่กับปัจจุบัน 

แล้วรับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเรา 

วิธีพัฒนาทักษะการสังเกต

1. มีสติ อยู่กับปัจจุบัน รับรู้สิ่งรอบ ๆ ตัว

2. มีเป้าหมายจะสังเกตเรื่องเกี่ยวกับอะไร

3. มองหาสิ่งที่แตกต่างจากแบบแผน

4. ถามตัวเอง “ทำไมสิ่งนั้นจึงเป็นอย่างนั้น”

5. บันทึกการสังเกตของตัวเองในแต่ละวัน

6. ถามคนที่สังเกตเก่งว่า “เขาคิดและทำอย่างไร”

ตัวอย่างข้อ 6. เช่น ในหนังสือ Mastery ของ Robert Greene เขียนไว้ว่า “ไมเคิล ฟาราเดย์ (นักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง) เป็นคริสเตียน  เขาถูกสอนตั้งแต่เด็กว่ามีพระเจ้าอยู่ทุกหนแห่ง  ดังนั้น  เขาจึงเป็นคนที่ช่างสังเกตและอยากรู้อยากเห็นเพราะมองหาพระเจ้าตลอดเวลาจากทุกสิ่งที่เขาเห็น”

แผนพัฒนาการสังเกตในแต่ละวัน

เราควรบันทึกการสังเกตของเราในแต่ละวันว่า

ก. สิ่งที่เราทำได้ดี ในการสังเกต คืออะไร

ข. สิ่งที่เราควรทำเพิ่ม เพื่อสังเกตให้ดีขึ้น คืออะไร

ค. สิ่งที่เราควรทำให้น้อยลง เพื่อสังเกตให้ดีขึ้น คืออะไร

ง สิ่งที่เราควรเริ่มทำ เพื่อสังเกตให้ดีขึ้น คืออะไร