1.11 เรียนรู้ ที่จะรู้จักตัวเอง ให้มากขึ้น

คนจำนวนมากพยายามศึกษาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยมองข้ามการ “รู้จักตัวเอง”
วิธีที่จะทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้น

 1. ทบทวนชีวิตตัวเองในแต่ละช่วงวัย
 2. ลองสังเกตตัวเองระยะหนึ่ง
 3. ทำแบบสอบถามจิตวิทยา
 4. ระบุคนต้นแบบ
 5. หารือกัลยาณมิตร
 6. นำชุดข้อมูลที่รวบรวมมาประมวลผล
 7. ทบทวนชีวิตตัวเองในแต่ละช่วงวัย
  หาเวลาว่าง ๆ นั่งลงแล้วทบทวนตัวเองว่า
  ในชีวิตเราที่ผ่านมา แต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างไร (เด็ก วัยรุ่น เรียนมหาวิทยาลัย ทำงานตอนแรก ทำงานระยะหนึ่ง ทำงานมานานแล้ว) มีแบบแผนอย่างไรบ้างในแต่ละช่วงของชีวิต
  ก. สิ่งที่เราชอบ
  ข. สิ่งที่เราทำได้ดี
  ค. สิ่งที่คนอื่นชมเราบ่อย ๆ
  ง. สิ่งที่คนอื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับเราบ่อย ๆ
  จ. เรามักเผชิญแบบแผนอะไรในชีวิต (ปัญหา/โอกาส/คนที่พบบ่อย)
  ฉ. คนรอบตัวมักเตือนอะไรเราบ่อย ๆ
 8. ลองสังเกตตัวเองระยะหนึ่ง
  ก. อะไรคือหลักการในชีวิตของเรา
  ข. เราให้คุณค่ากับอะไร
  ค. เราตัดสินตัวเองจากอะไร
  ง. เรื่องไหนที่เราไม่ประนีประนอม
  จ. คำขวัญประจำตัวเราคืออะไร
 9. ทำแบบสอบถามจิตวิทยา
  ก. เช่น Gallup StrengthsFinder / MBTI / DISC / ฯลฯ
  ข. ลองทำอย่างน้อย 2-3 แบบ
  ค. แล้วลองมองหาแบบแผนจากผลลัพธ์ “อะไรคือศักยภาพ/ความถนัด/จุดแข็ง/จุดอ่อน/ข้อควรระวัง”
 10. ระบุคนต้นแบบ
  ก. ใครคือคนที่เรานึกถึงในครอบครัว เมื่อเผชิญความท้าทาย
  ข. ใครคือครู/อ.ที่ปรึกษา/โค้ช/ครูแนะแนว ที่เรานึกถึงเมื่อเราขบคิดหาทางออกไม่ได้
  ค. ใครคือคนต้นแบบทางจริยธรรม
  ง. ใครคือคนต้นแบบความสำเร็จในชีวิต
  จ. ใครคือคนที่เรามองเห็นตัวเราในตัวเขา
  ฉ. ใครที่เราอยากเป็นเหมือนเขาในอนาคตไกล ๆ
 11. หารือกัลยาณมิตร
  หัวหน้า/พี่เลี้ยง/โค้ช/เพื่อน/รุ่นพี่/ใครที่เมตตาเรา/ใครที่เราให้บริการเขาบ่อย ๆ
 12. นำชุดข้อมูลที่รวบรวมมาประมวลผล
  ก. แบบแผนที่เห็นคืออะไร
  ข. ความเชื่อมโยงที่เห็นคืออะไร
  ค. แนวโน้มที่เกิดคืออะไร
  ง. บทสรุปของเราคืออะไร
  สุดท้าย เราพึงตระหนักว่า “การค้นหาตัวเองเป็นการเดินทางไม่ใช่เป้าหมาย”
  เราจะค่อย ๆ ค้นพบตัวเอง แต่ละคนคนมีความชัดเจนในช่วงอายุไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิต บริบท ครอบครัว จริตของแต่ละคน บางคนอายุน้อย ๆ ก็พบความชัดเจนในตัวเองมาก หลายคนชัดเจนขึ้นหลังจากอายุ 40 ปี หลายคนหลังจาก 60 ปี ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแล้วแต่บริบทแวดล้อมของแต่ละคน
  การค้นหาตัวเอง เสมือนการเดินทางไกลระยะยาว ที่จะค่อย ๆ มีความชัดเจนในตัวเองครับ
  May be an image of text that says ‘ภาวะผู้นำ เรียนรู้ ที่จะรู้จักตัวเอง ให้มากขึ้น 1. ทบทวนชีวิตตัวเองในแต่ละช่วงวัย 2. ลองสังเกตตัวเองระยะหนึ่ง 3. ทำแบบสอบถามจิตวิทยา 4. ระบุคนต้นแบบ 5. หารือกัลยาณมิตร 6. นำชุดข้อมูลที่รวบรวมมาประมวลผล’
  See insights and ads
  Boost post
  Comment