โค้ชลูกน้องให้ “บริหารเรา” 

เราแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง

โอกาสที่คนอื่นจะเข้าใจจริตในการทำงานของเรานั้นมีน้อยมาก

โดยเฉพาะหากเป็น Knowledge Workers ด้วยกัน

เพราะว่า เราต้องใช้ชุดข้อมูล และดุลพินิจ ในการทำงานเยอะมาก

การที่เราแต่ละคนจะ เข้าใจ คิด หรือเห็น ตรงกันนั้นจึงเป็นไปได้ยาก

ลูกน้องบางคนที่มีจิตวิทยาและช่างสังเกตอาจจะเข้าใจหัวหน้าโดยตรงของเขาได้บ้าง

บางคนเรียกคุณสมบัตินี้ว่า “วิธีบริหารหัวหน้า”

หัวหน้าที่ฉลาด อาจเลือกใช้วิธีที่ง่ายที่สุดคือ “แชร์” ให้ลูกน้องของเขารู้เลยว่า “หัวหน้ามีจริต” ในการทำงานอย่างไร โดยใช้ชุดคำถามชุดนี้

วิธีการคือ จัดเวลาคุยกันประมาณ 45 นาที โดยหัวหน้าโดยตรงตอบคำถามชุดนี้ พร้อมยกตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมาในแต่ละเรื่องให้ให้ทีมงานฟังให้เข้าใจ

1. แรงจูงใจของหัวหน้าคืออะไร

2. เป้าหมายระยะยาวของหัวหน้าคืออะไร

3. เมื่อเกิดปัญหา อยากให้ลูกทีมสื่อสารอย่างไร

4. เมื่อหัวหน้าผิดพลาดโดยไม่รู้ตัว ลูกทีมควรสื่อสารอย่างไร

5. งานที่หัวหน้ามีความถนัดคืออะไรบ้าง  ระบุให้เฉพาะเจาะจง

6. งานที่หัวหน้าไม่ถนัดคืออะไร / จะไหว้วานงานที่ไม่ถนัดอย่างไร

7. หัวหน้าเรียนรู้เรื่องใหม่แบบไหน ที่ถูกจริตการเรียนรู้ที่สุด

8. หัวหน้าชอบให้ติดตามงานแบบไหน ที่ถูกจริตมากที่สุด  

แล้วคุณจะแปลกใจว่า หลังจากลูกน้องได้เรียนรู้และเข้าใจตัวตนหัวหน้ามากขึ้น 

ระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันก็จะดีขึ้น 

ระดับความไว้วางใจก็จะมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

นัยสำคัญคือ…งานเป็นผลและคนเป็นสุขมากขึ้นครับ