เมื่อได้รับมอบหมายงานสำคัญที่ไม่เคยทำมาก่อน

1. ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน

2. ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบ้าง เขาคาดหวังอะไร

3. จัดทำแผนงานร่าง “เราต้องทำอะไรให้สำเร็จ”

4. ระบุปัญหาที่อาจเกิด: โอกาสและผลกระทบ

5. หารือแผนกับคนมอบหมายโดยไม่ยึดติดอัตตา

6. เรียนรู้ปัญญา และปรับแผนงานตามที่ได้หารือ

หัวใจสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะใช้ “ปัญญา” ของผู้มอบหมายงานเรา เพื่อทำให้เราเก่งขึ้นในเวลาอันสั้น

ในข้อที่ 5. เมื่อเรานำร่างแผนงานแรกไปหารือคนที่มอบหมายงานเรา เขาจะชี้แนะสิ่งที่ควรปรับปรุงให้เราได้พอสมควรเพราะปัญญาของเขาที่อาจจะเกิดมาจาก: 

– ประสบการณ์ 

– การมองภาพใหญ่

– การมีข้อมูลมากกว่า 

– ดุลพินิจที่ดีกว่าเรา 

– ปัญญาที่มีมากกว่าเรา ฯลฯ

ดังนั้นเราจะพัฒนาดุลพินิจและปัญญาของเราขึ้นมากเลยหลังจากหารือกับเขา

อย่างไรก็ตาม เราจะทำเช่นนี้ได้ ต้องระวังอย่าให้อัตตาเรามาสกัดโอกาสพัฒนาปัญญาของเรา

อัตตาที่ควรระวังเช่น 

– เราเก่งพอจะคิดเองได้ 

– คนนี้อายุเยอะอนุรักษ์นิยม 

– เขาดุจังมีแต่จี้จุดอ่อนเรา 

– ไม่ชอบสไตล์การทำงาน ฯลฯ

คนที่จะเก่งคือคนที่เรียนรู้ปัญญาจากคนที่เก่งกว่าด้วยระดับอัตตาที่เหมาะสม