เมื่อผู้บริหารระดับต้นต้องการเป็นผู้บริหารระดับสูง

หากคุณเป็นผู้บริหารระดับต้นมาระยะหนึ่ง
และคุณปรารถนาจะเติบโตขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต

 1. คุณจะวางแผนอย่างไร
 2. คุณต้องมี Competencies อะไรบ้าง
 3. แต่ละ Competencies จะพัฒนาได้อย่างไร
 4. ขั้นตอนในการพัฒนาแต่ละ Competency
 5. มีข้อควรระวังอะไรบ้าง
 6. มีคำแนะนำอะไรอีก
 7. มี Framework / Process / Steps อะไรบ้าง

การเติบโตจากผู้บริหารระดับต้นเป็นผู้บริหารระดับสูง
เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อน
ดังนั้น คุณจึงจำเป็นต้องมีแผนที่ชัดเจนและโฟกัส
ในการพัฒนา Competencies ที่จำเป็น

 1. คุณจะวางแผนอย่างไร

คุณควรจะเริ่มจากการทบทวนวิสัยทัศน์และเป้าหมายของตนเอง
ตามด้วยการประเมิน Competencies ที่คุณมีอยู่แล้วและสิ่งที่คุณยังขาดหาย

 1. คุณต้องมี Competencies อะไรบ้าง
 • การทำงานเป็นทีมและการสื่อสาร
 • การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
 • ทักษะการบริหารจัดการ
 • ความรู้ด้านการเงินและวิเคราะห์
 • ทักษะด้าน Emotional Intelligence
 1. แต่ละ Competencies จะพัฒนาได้อย่างไร
 • การทำงานเป็นทีมและการสื่อสาร: เข้าร่วม Training ด้าน soft skills และจัดการเรียนรู้จากคนอื่นโดยเป็นอาสาสมัยในโปรเจคที่ต้องใช้ทักษะนี้
 • การตัดสินใจและการแก้ปัญหา: ศึกษา Case studies และจำลองสถานการณ์จริง
 • ทักษะการบริหารจัดการ: ได้รับการอบรมในเรื่อง Agile Management หรือ Lean Management
 • ความรู้ด้านการเงินและวิเคราะห์: เรียนคอร์สด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร
 • Emotional Intelligence: เข้าร่วม Workshop หรืออบรมที่เน้นถึง EQ
 1. ขั้นตอนในการพัฒนาแต่ละ Competency
 • ระยะเวลา: กำหนด Milestones
 • ติดตาม: รีวิวการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
 • การประเมิน: ใช้เครื่องมือประเมินอย่าง 360-degree feedback
 1. มีข้อควรระวังอะไรบ้าง
 • อย่าลืมใช้เวลาทบทวนและปรับปรุงแผนของคุณ
 • อย่าละเลย Work-life balance
 1. มีคำแนะนำอะไรอีก

หา Mentor หรือ Executive Coach ที่ดีเพื่อช่วยให้คุณได้มองเห็นมุมที่คุณอาจไม่เคยพิจารณา

 1. มี Framework / Process / Steps อะไรบ้าง
 • การพัฒนาผู้นำ (Leadership Development Programs)
 • OKRs (Objectives and Key Results)
 • การใช้เครื่องมือประเมินอย่าง CliftonStrengths DISC หรือ MBTI
  ในการทำความเข้าใจด้านคุณลักษณะของตนเอง