เมื่อทีมงานต้องการระดมสมอง

Thomas Jefferson เคยกล่าวไว้ว่า 

“ถ้าคนสองคนแลกเปลี่ยนธนบัตรใบละ 1 ดอลลาร์กัน 

แต่ละคนจะเดินไปพร้อมกับ 1 ดอลลาร์ 

แต่ถ้าเขาแลกเปลี่ยนไอเดียกันคนละ 1 ไอเดีย 

เขาจะแยกกันไปพร้อมไอเดียคนละ 2 ไอเดีย”

การประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นทีม

เมื่อทีมงานต้องการระดมสมอง

เพื่อหาแนวทางการทำงานแบบใหม่ ๆ

ควรระบุปัญหาให้ชัดเจน

แล้ววิเคราะห์หาสาเหตุให้ตรงจุด

หลังจากนั้นจึงมาระดมหาทางแก้ปัญหา

ตอนนี้แหละที่หัวหน้าทีมควรจุดประกายทีมงาน

ด้วยการยกคำพูดนี้ขึ้นมากระตุ้นทีมงาน

ข้อควรระวัง

หัวหน้าทีมอย่าตั้งธงไว้ก่อน

เพราะจะไปปิดกั้นความคิดของทีม

รับฟัง ให้กำลังใจ ให้ทีมงานมีส่วนร่วม

เมื่อได้มาหลากหลายไอเดียแล้ว

คราวนี้จึงจะค่อยมาประเมินว่าไอเดียไหนที่เวิร์ค

ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และชั่วโมงบิน

หัวหน้าทีมที่เก่งจะตั้งเกณฑ์ในการประเมินขึ้นมาก่อน

แล้วเทียบกันว่าไอเดียไหนตอบสนองเกณฑ์ได้ดีสุด

สุดท้ายก็อย่าลืมประเมินความเสี่ยง

ไม่มีทางเลือกใดไม่มีความเสี่ยง

เพียงแต่ว่าแต่ละทางเลือก

โอกาสเกิดของความเสี่ยง แต่ละเรื่อง มากน้อยไม่เท่ากัน

และความเสี่ยงแต่ละเรื่อง ส่งผลกระทบหนักเบาต่างกัน

ตรงนี้ก็ต้องใช้ดุลพินิจของทีมและหัวหน้าทีมช่วยกัน

หากหัวหน้าทีมเห็นว่าดุลพินิจของทีมอาจจะอ่อนประสบการณ์

หัวหน้าทีมอาจจะต้องฟันธง ใช้ดุลพินิจตัวเอง

เพราะในท้ายที่สุด ความรับผิดชอบจะอยู่กับคนที่ใช้ดุลพินิจ

สุดท้ายเลย ไม่มีใครมีดุลพินิจที่สมบูรณ์ทุกครั้ง

ก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดกันไปครับ