เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน

7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง
(The Seven Habits of Highly Effective People)
หนังสือขายดีของ Stephen R. Covey มีหลักคิดที่ดีมาก

หนังสือเริ่มต้นที่อุปนิสัยที่ 1. คือ Be Proactive หรือคิดเชิงรุก
เราลองมาดูตัวอย่าง Proactive ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในงานของเราครับ

 1. เราเลือกงานไม่ได้ แต่เราเลือกทัศนคติเป็นบวกได้
 2. เราเลือกไม่ได้ที่เศรษฐกิจไม่ดี แต่เราเลือกหาวิธีใหม่ ๆ มาทำงานให้ดีแตกต่างจากเดิมได้
 3. เราเลือกไม่ได้ที่จราจรติดขัด แต่เราเลือกฟัง Podcast เพื่อพัฒนาตนเองตอนรถติดได้
 4. เราเลือกไม่ได้ที่เกิดมาจน แต่เราเลือกจะขยันกว่าคนอื่น ๆ ได้
 5. เราเลือกไม่ได้ที่วุฒิการศึกษาน้อย แต่เราเลือกเรียนเรื่องดี ๆ จาก YouTube ได้
 6. เราเลือกไม่ได้ที่งานเยอะ แต่เราเลือกที่จะมาเช้าขึ้น เพื่อให้มีเวลาทำงานมากขึ้น
 7. เราเลือกไม่ได้ที่มีหัวหน้าไม่เก่ง แต่เราเลือกอ่านประวัติคนเก่ง ๆ แล้วจินตนาการว่าเขาเป็นหัวหน้าเราก็ได้

ในทางตรงกันข้าม หากเราลองสังเกต คนที่คิดเชิงรับ หรือ Reactive
มักจะมองว่า ตัวเองควบคุมอะไรไม่ได้ ตัวเองเป็นเหยื่อของสถานการณ์
หากสถานการณ์เลวร้าย เราจึงเจอแต่เรื่องร้าย

ลองดูภาษาของ Reactive กรณีเดียวกันกับตัวอย่างด้านบนดูครับ

 1. เราเลือกงานไม่ได้ จึงมีเรื่องแย่ ๆ ในที่ทำงานเสมอ ไม่มีอะไรดีเลย
 2. เราเลือกไม่ได้ที่เศรษฐกิจไม่ดี ดังนั้นเราจึงขายอะไรไม่ได้ ไม่มีคนซื้อของจากเรา
 3. เราเลือกไม่ได้ที่จราจรติดขัด ดังนั้นเราจึงหงุดหงิดกับ ตำรวจ กทม. คนขับรถอื่น ๆ
 4. เราเลือกไม่ได้ที่เกิดมาจน ดังนั้นเราจึงไม่มีทุน ไม่มีการศึกษา ไม่สามารถคิดอะไรที่ดีได้
 5. เราเลือกไม่ได้ที่วุฒิการศึกษาน้อย จึงไม่มีโอกาสมีงานดี ๆ ทำ
 6. เราเลือกไม่ได้ที่งานเยอะ ทำให้เราทำงานได้ช้า และหงุดหงิดเวลามีใครมาตามงานเรา
 7. เราเลือกไม่ได้ที่มีหัวหน้าไม่เก่ง เราจึงไม่เก่ง เราได้แต่อิจฉาคนที่มีหัวหน้าเก่ง

ลองสังเกตตัวเองดูครับ

หากภาษาของเรา Reactive เยอะ ๆ
ลองฝึกคิดแบบ Proactive ดูบ้าง

หากทัศนคติเปลี่ยน มุมมองเปลี่ยน
พฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนครับ