เจตนาและผลลัพธ์อาจไม่ตรงกัน

ปัญหาใหญ่ในการทำงานของ Knowledge Workers
คือการสื่อสารภายในองค์กร ระหว่างคนทำงานด้วยกัน

คนส่วนใหญ่มีเจตนาดีในการทำงาน
แต่มักจะพลาดในการสื่อสาร

เราลองสังเกตดูว่าในที่ทำงานเจตนา (Intent)
อาจจะไม่ตรงกับผลลัพธ์ (Impact) ที่เราต้องการ

ตัวอย่างจากตารางในภาพนี้น่าจะพอช่วยให้เห็นภาพได้ดียิ่งขึ้น

ทางแก้คือ…

ก่อนสื่อสารอะไรออกไปลองประเมินดูว่า
“คนรับสารจะเข้าใจตรงกับที่เรามีเจตนาเพียงใด”
“มีโอกาสมากน้อยเพียงไหนที่เขาจะเข้าใจผิด”
และ “เราควรปรับวิธีการสื่ออย่างไรให้คนเข้าใจเจตนาเราให้มากที่สุด”

ระหว่างที่สื่อสารลองสังเกตดูว่า
สีหน้า ท่าทางของอีกฝ่ายเป็นอย่างไร
อาจจะลองถามความเห็นด้วยคำถามเปิด “คิดว่าอย่างไรครับ”

หลังจบการสื่อสาร ไม่มีใคร Perfect
เราทุกคนพัฒนาได้เสมอ ประเมินตนเองว่า
“สิ่งที่เราทำได้ดีคืออะไร”
“สิ่งที่เราควรทำให้น้อยลง หรือ เพิ่มขึ้น คืออะไร”
“สิ่งที่เราควรเริ่มทำในครั้งต่อไปคืออะไร”