อุปนิสัยที่อาจไม่เวิร์คในยุคนี้

  1. ทำตัวให้ดูสบาย-สบาย
  2. รอคำสั่งหัวหน้า
  3. กลัวเสียหน้า
  4. ไม่เป็นไร
  5. เห็นแก่พวกพ้อง

อ่านปัญหา/สาเหตุ/แนวทางแก้ไขแต่ละข้อใน Post นี้ครับ

ปัญหา: สบาย สบาย ในอดีตเราอาจจะทำงานได้แบบชิล ชิล รับผิดชอบงานของเรา เสร็จแล้วเราก็กลับบ้านได้

สาเหตุ: แต่ว่าตอนนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง Suppliers นายเรา เพื่อนร่วมงานเรา ส่วนใหญ่เดือดร้อนกันหมด ทุกคนอยู่ใน Mode ที่เอาตัวรอดหรือต้องปรับปลี่ยนอย่างรุนแรง เมื่อเขามาติดต่องานกับเราเขาก็จะมาพร้อมกับแรงกดดันและปัญหามากมาย หากเราทำท่าทางให้ดูสบาย-สบาย เขาอาจจะไม่เข้าใจเรา และตั้งสมมติฐานไปว่าเราไม่จริงจังรับผิดชอบ เขาอาจจะกดดัน/ตำหนิเรารุนแรง จนอาจทำให้เราทุกข์ใจมากเกินควร

ทางแก้ไข: Pro-active ระบุความน่าจะเป็นต่าง ๆ ที่จะเกิด วางแผนรับมือ ตื่นตัว แสดงท่าทีกระฉับกระเฉง เอางานเอาการ ทำให้เต็มที่แบบมืออาชีพทุก ๆ งาน

ปัญหา: รอคำสั่งหัวหน้า
สาเหตุ: ตอนนี้นายก็วุ่น และปัญหาหลายอย่างนายก็ไม่เคยเจอ หลายครั้งเขาก็ไม่มีทางออก
ทางแก้ไข: เปลี่ยนทัศนคติมาเป็นพันธมิตรกับนาย คิดเผื่อนาย เมื่อมีปัญหาคิดหาทางออกด้วย

ปัญหา: กลัวเสียหน้า
สาเหตุ: กลัวเสนออะไรไปแล้วคนบอกว่าความคิดไม่ดี น่าอาย
ทางแก้ไข: อย่ากลัวเสียหน้า สมัยนี้ต้องกล้าคิด กล้าแสดงความเห็น Fail Fast, Fail Forward, Learn First. ล้มเร็ว ลุกเร็ว เรียนรู้ก่อน

ปัญหา: ไม่เป็นไร อดีต เมื่อเราทำงาน เราอาจทำเผลอเรอผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปบ้างอาจจะไม่เป็นไร เช่นดูตัวเลขผิด จึงรายงานผิดให้หัวหน้า หัวหน้าอาจเคยบอกว่า “ไม่เป็นไร” เรายังพอมีเวลาแก้ไข
สาเหตุ: แต่ว่าตอนนี้งานทุกอย่างด่วนหมด เราบอกตัวเลขผิดไป จะขอไปแก้ไข แต่ว่านายรีบส่งทาง Line ไปบอกกรรมการบริษัทแล้ว นายก็จะตำหนิเราว่า เดี๋ยวนี้ต้อง “เป็นไร” ทุกเรื่องนะ
ทางแก้ไข: ทำงานให้เร็วแต่คุณภาพต้องเนี๊ยบ มีสติ อย่าวอกแวกสนใจแต่ Social Media

ปัญหา: เห็นแก่พวกพ้อง อดีตคนก็ไม่คิดมาก ใคร ๆ ก็ทำกัน
สาเหตุ: แต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องโปร่งใส เพราะ Integrity เป็นเรื่องสำคัญในทุกเรื่อง จะคิดว่าทำอะไรก็จะนึกถึงแต่พวกพ้องอย่างเดียวแบบอดีตไม่ได้
ทางแก้ไข: ตระหนักใน Cod of Conduct และต้องถามตัวเองทุกครั้งว่า “สิ่งที่ทำโปร่งใสและพร้อมให้ตรวจสอบได้ดีเพียงใด”

ลองนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ดูครับ บริบทใหม่ต้องการพฤติกรรมและชุดความคิดใหม่ ครับ