หัวหน้ามีสิ่งที่จะให้ลูกน้องได้มาก (ที่ไม่ใช่เงิน/ตำแหน่ง)

สิ่งเหล่านี้ ต้นทุนต่ำ

อาจจะต้องใช้เวลาบ้าง

แต่สำคัญ ผลตอบรับมันยั่งยืน

ที่สำคัญ ทำให้คนเห็นว่า “หัวหน้าแคร์”

สิ่งที่มูลค่าต่ำ คุณค่าสูง ที่หัวหน้ามอบให้ได้

1. สร้างแรงบันดาลใจในวิสัยทัศน์องค์กร

2. มอบหมายงานเก่ง และถูกจริตคนรับ

3. ชี้แนะเทคนิคการทำงานเพื่อลดปัญหา

4. ให้คำชม เมื่อทำได้ดี

5. ชี้แนะให้ปรับปรุงเมื่อทำพลาด

6. กรุยทางฝ่ายงานอื่นให้ราบรื่น

7. พูดคุยแนวทางความก้าวหน้าอาชีพ

เทคนิคสำคัญอีกข้อหนึ่งคือ

“ให้ในเวลาที่เขาต้องการ” จะมีความหมายกว่าให้ในเวลาที่เขาไม่ต้องการ

เราจะรู้ได้อย่างไร “ว่าใครต้องการอะไร”

หมั่นสังเกต ทั้งต่อหน้า และบน Social Media 

และการพบกันแบบไม่เป็นทางการเป็นระยะ

ลองประยุกต์ใช้ดูครับ 

เริ่มได้เลยครับ เพราะต้นทุนต่ำ