สูตรสำเร็จ  90  วันผู้นำคนใหม่ The First 90 Days: โดย Michael Watkins

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใคร

ผู้บริหารที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งใหม่ ไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใดก็ตาม                      

เป็นหนังสือ How To ที่ดีมาก  

เพราะมีรายละเอียดของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง  

โดยมีขั้นมีตอนที่เป็นเหตุเป็นผล  ง่ายและชัดเจน         

บทนำ: เวลามีการแต่งตั้งผู้จัดการคนใหม่ขึ้นมาหนึ่งคนนั้น  มีผลกระทบต่อคนในองค์กรโดยเฉลี่ยกว่า  12.4  คน  ที่จริงแล้วผลกระทบยังแผ่ขยายไปแบบลูกโซ่  โดยมีผลไปถึงคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่อยู่ในเครือข่ายที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้จัดการและคนเหล่านั้น   

40-50% ของผู้บริหารระดับสูงที่ถูกดึงตัวมาจากภายนอกองค์กร  ล้มเหลวในงาน  

มีการประเมินผลเสียหายเป็นตัวเงินกว่า  2.7  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

สาเหตุที่คนเก่งจากภายนอกพลาด

a.) ไม่คุ้นเคยกับโครงสร้างขององค์กร  ไม่รู้ว่าเครือข่ายพวกพ้องอย่างไม่เป็นทางการนั้นเป็นใครบ้าง  

ตลอดจนการสื่อสารในองค์กรเขาทำกันอย่างไร  

b.) ไม่รู้ว่าวัฒนธรรมขององค์กรเป็นอย่างไร  ขาดความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  

c.) เขายังไม่ได้รับการยอมรับในฝีมือ  เพราะว่าความที่เป็นคนนอก  

d.) วัฒนธรรมการโปรโมทจากภายในที่มีมานานอาจจะทำให้เกิดการต่อต้านผู้บริหารใหม่จากภายนอก

หนังสือเริ่มต้นด้วยข้อคิดพื้นฐานห้าประการในเรื่องนี้ก็คือ  

1. สาเหตุที่ผู้จัดการใหม่ล้มเหลวมาจากการจัดสมดุลย์ที่ไม่เหมาะสมระหว่าง  สถานการณ์  กับปัญหาและโอกาส  การล้มเหลวในการจัดการความเก่งและจุดอ่อนของตัวผู้จัดการเอง  

2. มีกระบวนการที่เป็นระบบสามารถจะช่วยลดโอกาสล้มเหลวของผู้จัดการใหม่ได้  ในขณะเดียวกันก็ทำให้การเรียนรู้ได้เร็วขึ้นมาก  

3. หัวใจสำคัญในการเริ่มงานใหม่  คือการสร้างความน่าเชื่อถือในระยะเริ่มต้นให้ดี  แทนที่จะตกเข้าสู่วังวนของวงจรแห่งความล้มเหลว  

4. ช่วงจังหวะของการเริ่มต้น  เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการพัฒนาผู้บริหาร  และควรจะได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม  

5. การที่ประยุกต์ใช้แนวทางที่ได้รับการพัฒนามาแล้วในการช่วยผู้จัดการใหม่  จะช่วยลดความสูญเสีย  และสร้างความคุ้มค่าต่อองค์กร

จากนั้นจึงแนะนำสิบขั้นตอนโดยมีแนวทางอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้ผู้บริหารใหม่ประสบความสำเร็จ  คือ  1. เล่นบทใหม่โดยไม่ยึดติดบทบาทเก่า  2. เรียนรู้ให้เร็วขึ้น  3. ใช้กลยุทธ์ให้เหมาะกับสถานการณ์  4. มีผลงานที่จับต้องได้ออกมาแต่เนิ่น ๆ  5. ต่อรองความสำเร็จ  (ไม่ใช่ว่ายอมรับเป้าหมายทุกเรื่องที่อาจจะไม่เหมาะกับสภาพความจริง)  6. จัดโครงสร้างองค์กรและกำหนดยุทธ์ศาสตร์องค์กรที่เหมาะสม  7. สร้างทีมงาน  8. สร้างแนวร่วมและพันธมิตร  9. จัดสมดุลย์ให้ดี  10. สร้างการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง   

อ่านสรุปย่อ 55 หน้าที่ผมแปลมาให้ โดยดาวโหลดได้ฟรีที่นี่ครับ 

https://thecoach.in.th/wp-content/uploads/2013/05/the-first-90-days-thai-summary.pdf