สื่อสารเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม

ส่วนหนึ่งที่เราทุกคนสามารถสร้างคุณค่าได้คือ

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างบุคคล

โดยปกติ ปัญหาในที่ทำงาน มาจากการสื่อสารระหว่างคน

หากเราสื่อสารและรับสารได้ดี จะเพิ่มคุณค่ามากพอสมควรทีเดียว

สิ่งที่ทุกคนสามารถจะทำได้คือ

1. มีความคิดชัดเจนก่อนสื่อสารไปสู่คนอื่น

2. เรียบเรียงลำดับความคิดให้ชัดเจน

3. ร่างแล้วเขียนออกไปให้ชัดเจน

4. เตรียมและพูดออกไปให้ชัดเจน

5. พร้อมฟัง และถามเมื่อไม่แน่ใจ

6. ทุกฝ่ายหมั่นทวนความเข้าใจ

เป็นความรับผิดชอบของคนทำงานทุกคน

ที่จะต้องสื่อสารและรับสารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรให้เต็มที่

ในแต่ละวัน ควรทบทวนตัวเอง สองเวลาคือ

ในตอนเช้า: 

วันนี้เราวางแผนจะสื่อสาร/รับสารให้มีประสิทธิภาพอย่างไร

ในตอนเย็น:

สิ่งที่เราทำได้ดีในการสื่อสาร/รับสารคืออะไรบ้าง

สิ่งที่เราควรทำต่างไปจากเดิม เพื่อให้การสื่อสาร/รับสารมีประสิทธิภาพดีขึ้นคืออะไร

กระดุมเม็ดแรกในการบริหารงานคือการสื่อสาร

หากเราให้ความสำคัญในการ รับ-ส่ง สาร

เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงประสิทธิภาพได้ทันทีครับ